Kan jag överlåta min andel i den samägda fastigheten?

2017-11-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag äger 50 % av en fastighet (sommarstuga) tillsammans med mina två minderåriga halvsystrar (13 och 10 år gamla), som äger 25 % var. Mina småsystrar står under Överförmyndarnämnd. Fastigheten är en familjefastighet, som har funnits inom familjen sedan den byggdes, och som vi alla nyttjar och sköter tillsammans.Av olika skäl vill jag undersöka möjligheten att inte längre stå som ägare till fastigheten, jag skulle vilja ge bort min halva av fastigheten till min pappa.Är det möjligt att ge bort min halva av fastigheten och vad innebär det i så fall, rent praktiskt?Jag vill inte ha någon ersättning för min del i fastigheten, utan jag vill enbart skriva över ägarskapet på min pappa. Behöver man då anlita mäklare för en sådan överföring? Hur blir det med reavinstbeskattningen, när fastigheten ges bort som gåva?Måste de andra delägarna vara överens om överlåtelsen? (Vi är överens om detta inom familjen, men jag vill veta om vi måste involvera Överförmyndarnämnden för att få ett godkännande av dem.)Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du äger fastigheten tillsammans med dina två systrar och ni räknas därför som samägare av fastigheten. Det framgår inte av din fråga huruvida ni har ett samäganderättsavtal gällande fastigheten och jag kommer därför att utgå från att så inte är fallet. När inget avtal mellan samägare finns regleras förhållandet i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt (SamägarL).

Huvudregeln när ni är flera personer som äger en fastighet är samtliga måste vara överens gällande beslut som rör hela fastigheten, oavsett hur stor andel ni äger (se 2 § SamägarL). Detta innebär att du inte kan sälja hela fastigheten utan att först inhämta samtycke.

Lagen förhindrar däremot inte dig att bestämma över din andel av fastigheten. Det är därför möjligt för dig att sälja eller ge din del i gåva till din pappa utan att få ett godkännande från Överförmyndarnämnden.

Mäklare

Det finns inga krav på att du måste anlita en mäklare när du ska överlåta en fastighet eller del av en fastighet. I ditt fall torde det inte heller vara nödvändigt.

Gåva och reavinstskatt

Om du ger fastigheten till din pappa i gåva kommer ingen reavinstskatt att utgå (se 8 kap 2 § inkomstskattelagen (IL)).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?