Kan jag överlåta arv till mina barn?

2021-05-03 i Arvsavstående
FRÅGA
Önskar överlåta arv från min mor. Till mina barn
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns tre olika sätt att överlåta sitt arv till någon annan – arvsavsägelse, arvsavstående och arvsöverlåtelse.

Vad är arvsavsägelse?

Att göra en arvsavsägelse innebär att man helt avstår från sin rätt till arv. En arvsavsägelse innebär emellertid att inte heller den avståendes avkomlingar (exempelvis barn) har rätt till något arv. Vid arvsavsägelse betraktas hela arvsgrenen istället som utsläckt (17 kap. 2 § ÄB).

Vad är arvsavstående?

Arvsavstående innebär, till skillnad från arvsavsägelse, att man avsäger sig sitt arv till förmån för sina avkomlingar. Om man gör ett arvsavstående träder ens avkomlingar i ens ställe på samma sätt som om man vore avliden. Har man två barn och gör ett arvsavstående träder de båda barnen i ens ställe och ärver istället. Ett arvsavstående kan göras först när arvlåtaren avlidit.

För att de man avstår arvet till förmån för ska bli dödsbodelägare i dödsboet krävs att man skriftligen gör ett arvsavstående senast i samband med bouppteckningen. Avståendet kan sedan bifogas till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen eller antecknas och undertecknas på bouppteckningen om ingen särskild handling upprättats.

Vad är arvsöverlåtelse?

Arvsöverlåtelse påminner om arvsavstående, men innebär att man själv bestämmer vem som ska få ta del av arvet. Vid arvsöverlåtelse fördelas arvet alltså inte automatiskt till ens avkomlingar som det gör vid arvsavstående.

Vad kan jag göra?

Om du vill avstå ett arv från din mor till förmån för dina barn kan du göra ett arvsavstående. Arvsavståendet kan göras först när arvlåtaren avlidit och bör göras senast i samband med bouppteckningen för att dina barn ska bli dödsbodelägare. Arvsavståendet ska vara skriftligt och bifogas med bouppteckningen, alternativt antecknas och undertecknas på bouppteckningen. Om du vill läsa mer finns information på Skatteverkets hemsida.

Det finns dock anledning till att vara försiktig om du vill avstå arv till förmån för dina barn om du har skulder hos Kronofogden. Det finns en möjlighet att ett arvsavstående betraktas som en gåvohandling, och då har borgenärerna möjlighet att begära att gåvan ska återgå till dig. Det finns dock en motstridig uppfattning som innebär att man är fri att avstå sitt arv och att det inte kan utmätas eftersom det aldrig tillfaller den skuldsatte. Rättsläget är emellertid oklart och det finns därmed anledning att iaktta viss försiktighet om arvsavståendet ska göras med anledning av att personen är skuldsatt. Behöver du vidare hjälp råder jag dig att kontakta Lawlines juristbyrå.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (349)
2021-10-04 Avstående av arv till förmån för brorsbarn.
2021-09-29 Skuldsatt, kan mina barn ärva istället?
2021-08-26 Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?
2021-08-15 Överlåtelse av arv

Alla besvarade frågor (96520)