Kan jag överklaga till EU-domstolen om jag inte är nöjd med myndigheternas beslut?

2017-07-01 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Jag är en man på 73 år och har en fråga till er. Mitt körkort återkallades 24 September 2009 på grund av rattonykterhet. Det var en bekant till mig som körde bilen i diket men det var jag som fick skulden på grund av falska vittnesmål. Jag har aldrig orsakat en trafikolycka när jag har haft körkort under 40 års tid och jag har inte heller kört onykter. Trots detta krävs i ett brev från Transportstyrelsen 2017-06-16 att en prövning av mina personliga förhållanden måste göras innan jag kan få mitt körkort tillbaka. De hänvisar till 3 kap. 2 paragrafen körkortslagen (1998: 488). De kräver också ett yttrande från socialnämnden där en utredning begärs för omständigheter som har betydelse för om jag är lämplig att ha körkort eller traktorkort. Se 3 kap. 8 paragrafen körkortsförordningen (1998: 980). Därefter ska en helhetsbedömning göras. Jag undrar om detta går att överklaga till EU-domstolen då Sverige redan är kritiserad för att ha omänskliga körkortsförordningar. I Finland är det endast polisen som utfärdar och drar in körkort. Om någon kör rattonykter behöver inte körkortet köras upp igen utan polisen drar in körkortet på max ett år. Jag har ringt till Transportstyrelsen och avböjt en utredning då jag hellre vill överklaga till EU-domstolen. Hur ska jag gå tillväga och vilka chanser har jag att få tillbaks mitt körkort? Vänliga hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga!


EU-domstolen


Till att börja med måste sägas att man som privatperson inte kan gå till EU-domstolen. EU-domstolens uppgift är inte att företräda privatpersoner när deras mänskliga rättigheter kränkts.

EU-domstolens syfte är att tolka EU-rätten där den är tvetydig och där den innebär att ojämlika rättsförhållanden uppstår i olika länder.

Svenska domstolar kan fråga om förhandsavgöranden från EU-domstolen när en fråga som rör EU-rätt hamnar i en svensk domstol. EU-domstolens tolkning av rätten blir då bindande i det svenska målet.Europadomstolen

Om man som privatperson upplever att man blivit illa behandlad av staten, så kan man gå till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, som är en del av Europarådet och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna(eller bara Europakonventionen). Europarådets uppgift är att upprätthålla skyddet för de mänskliga rättigheterna, som finns stadgade i Europakonventionen, som du hittar här.
En förutsättning för att kunna klaga hos Europadomstolen är att alla inhemska rättsmedel är uttömda. Med detta menas att ditt mål måste ha prövats av minst två domstolsinstanser i Sverige, dvs tingsrätt och hovrätt. Om prövningstillstånd meddelas i högsta domstolen måste målet prövas även där innan du kan gå till Europadomstolen.


För att klaga hos domstolen laddar du ner ett dokument från deras hemsida, fyller i detta och postar till domstolen. All information om detta finner du på domstolens hemsida, som du hittar här. Att tänka på är att det oftast är en väldigt tidskrävande process och man bör som klagande räkna med att det tar minst ett år innan man får ett utslag från domstolen.

För att lyckas med ditt klagomål måste du visa att någon av dina mänskliga rättigheter (se länken till konventionen ovan) blivit kränkt och på vilket sätt den blivit kränkt. Att hänvisa till att Sverige tidigare blivit fällt pga ”omänskliga körkortsförordningar” utan att påvisa hur dina rättigheter blivit kränkta är alltså ingen bra idé.


Om Europadomstolen finner att personens rättigheter blivit kränkta av staten kan den dock inte upphäva några domar eller beslut från svenska domstolar eller myndigheter, utan den kan enbart fastställa att en kränkning ägt rum och döma ut skadestånd till den kränkte.

Rent konkret hade det i ditt fall inneburit att Transportstyrelsens beslut om prövning av dina personliga förhållanden och om yttrande från socialnämnden kommer att stå fast, trots en eventuell framgång i Europadomstolen. Det hade dock kunnat berättiga dig till någon form av skadestånd för eventuella skador du orsakats pga kränkningen.

För att kortfattat svara på din fråga: att överklaga till Europadomstolen kommer inte att hjälpa dig att få tillbaka ditt körkort snabbare. Om du skulle vinna framgång där kan du som bäst tillerkännas ett skadestånd från staten. Om du tycker att du blivit felbehandlad av myndigheterna kan du istället överklaga deras beslut här i Sverige, vid närmsta tingsrätt. Där kan besluten ändras och processen är tidsmässigt mycket kortare än hos Europadomstolen.


Jag hoppas du fått svar på din fråga, och om du har fler funderingar får du gärna lägga fram dem i kommentarsfältet nedan.

Lucas Cyrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (456)
2021-11-29 Har migrationsverket rätt att kräva mig på bankkontoutdrag?
2021-11-24 Vad är skillnaden mellan Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken?
2021-11-20 Kan skulder hos Kronofogden påverka beslut om svenskt medborgarskap?
2021-11-08 Hur överklagar jag ett socialtjänstbeslut?

Alla besvarade frågor (97404)