Kan jag överklaga min grannes bygglov till att måla om huset?

2020-05-28 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Vi bor i ett villakvarter. Våra närmaste grannar har målat om sitt hus. Tidigare färg var vit med blåa knutar. Nu har de valt att måla huset i stark orange färg. Vi som närmaste grannar fick reda på deras planer då de testat olika nyanser på väggen. Vi pratade med grannarna och sa att de behöver söka bygglov om de ska måla i en så skarp färg som skiljer sig från ursprungsfärgen. Är flertalet hus på gatan som är i nyansen grå. Trodde att kommunen skulle avslå deras bygglov då den skiljer sig så från ursprungsfärgen och det skär sig nog andra intilliggande hus. Kommunen har nu beviljat denna skarpa orangea färg. Kan jag som granne överklaga beslutet? Nu är stora delar av huset redan ommålat. Enligt kommunen har de börjar måla innan prövotiden/ tiden för överklagan för bygglovet gått ut. Vad har jag som granne för möjlighet att påverka kommunens beslut enligt lag?Spontat tycker jag att våra grannar inte visar respekt mot oss andra grannar. Framförallt när de varken informerar oss eller inte inser att deras färgval drabbar hela kvarteret och framförallt de närmaste grannarna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett beslut om bygglov får överklagas av den som beslutet angår om beslutet gått honom eller henne emot (42 FL). Jag tolkar det som att du är rågranne med det ommålade huset, det vill säga att ni delar en gemensam tomtgräns. Rågrannar anses i stort sett alltid vara berörda av ett beslut om bygglov och får därför överklaga ett sådant beslut. Jag gör därför bedömningen att du har rätt att överklaga kommunens beslut.

Om du vill överklaga bygglovet så är det länsstyrelsen som prövar överklagandet (13 kap. 3 § PBL). Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut du vill ska ändras och på vilket sätt du vill att det ska ändras. Du ska lämna överklagandet till din kommun som fattat beslutet om bygglovet (43 § FL). Om du vill överklaga beslutet måste du göra det inom tre veckor från den dag du fick reda på beslutet från kommunen (44 § FL). Kommunen kommer då först pröva om överklagandet inkommit i tid, och om det har gjort det kommer den sedan lämna över överklagandet till länsstyrelsen som gör en prövning av beslutet (45 och 46 § FL).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (372)
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?

Alla besvarade frågor (86689)