Kan jag överklaga ett strafföreläggande?

2021-02-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
För 15 månader sedan blev jag stoppad av polisen och fick lämna blodprov då dom misstänkte att jag var narkotikapåverkad och jag hade tyvärr rökt cannabis ett par dagar tidigare så det fanns kvar spår i blodet. Jag fick böter och indraget körkort i 12 månader. Jag fick tillbaka mitt körkort i Okt 2020 och blev nu i Januari stoppad igen. Det blev ett nytt blodprov och mitt körkort omhändertogs igen. Jag var helt säker på att det inte skulle visa något på blodprovet då jag inte har rört några som helst droger sedan jag blev stoppad förra gången. Fick svar på provet och det visade sig att jag hade spår av cannabis i blodet ännu en gång. Ca 30 minuter innan jag stoppades så var jag i en liten lägenhet där tre personer satt och rökte men jag tog absolut inget själv så den lilla mängd som jag fick i mig kom från passiv rökning. Enligt polisen så visade provet att jag hade väldigt lite spår i blodet men mängden spelar tydligen ingen roll. Mina föräldrar har tagit ca 70 urinprov på mig sen Okt 2019 och alla har varit bra. Nu fick jag nya böter och indraget körkort i 18 månader. Jag erkände för polisen när dom ringde och berättade och jag talade om hur det hade gått till. Nu undrar jag om jag kan överklaga domen då jag tycker att straffet blev orättvist hårt? Jag har inte betalat böterna än.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har det beslutats om ett strafföreläggande för ringa narkotikabrott och drograttfylleri med anledning av att du lämnat ett positivt urinprov. Din uppfattning är att det är felaktigt och att provet kan bero på passiv rökning eftersom du befunnit dig i en liten lägenhet där tre personer satt och rökte. Din undrar ä nu om du kan överklaga domen då du tycker att straffet blev orättvist hårt. Du har inte betalat böterna än.

Bestämmelser om strafföreläggande finns i 48 kap. rättegångsbalken (RB). Av din fråga framgår inte helt om du godkänt strafföreläggandet eller inte. Anledningen är att i vissa fall är det tillräckligt att betala ett strafföreläggande för att det ska godkännas, i andra fall måste du även godkänna det skriftligt. I det brev du fått får åklagaren ska det står vilket datum du senast behöver godkänna föreläggandet och hur du godkänner det.

Har du godkänt föreläggandet räknas det som en lagakraftvunnen dom (48 kap. 3 § andra stycket RB). Att domen vunnit laga kraft innebär att den inte går att överklaga. Om du har godkänt strafföreläggandet gäller det precis som att en domstol hade utfärdat en dom. Om det är så att du inte godkänt strafföreläggandet, och inte heller gör det, kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätten.

Möjligheterna att överklaga ett godkänt strafföreläggande är begränsade. De enda möjligheter som finns för att överklaga framgår av 59 kap. 6 § RB:

1. Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring.

2. Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt.

3. Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.

Sammanfattningsvis innebär det att om du godkänt strafföreläggandet gäller det som en lagakraftvunnen dom och dina möjligheter att överklaga är begränsade. Om du däremot inte har godkänt strafföreläggandet innebär det istället att åklagaren kan (och sannolikt kommer) att väcka åtal i domstol.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1198)
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?
2021-09-30 Polisens möjligheter till topsning

Alla besvarade frågor (96356)