Kan jag överklaga ett beslut om sekretess, om uppgiften rör mitt barn eller mig?

2017-08-18 i Sekretess
FRÅGA
Kan jag överklaga ett beslut som socialtjänsten beslutat om sekretess mot mig fast jag är förälder till barnet som sagt saker till socialtjänsten?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga är ja, det går bra att överklaga ett beslut om sekretess oavsett vad det gäller, så länge:

- socialtjänsten har beslutat att inte lämna ut en handling till dig,

och

- det är du som begärt ut handlingen.

Detta följer av 6 kap. 7 § första stycket, offentlighets- och sekretesslagen.

Din överklagan av beslutet ska då prövas av kammarrätten, men själva överklagan lämnas in till socialnämnden. Socialnämnden prövar först om överklagan kommit in i rätt tid, och skickar sedan över den, tillsammans med övriga handlingar i ärendet, till kammarrätten.

Jag hoppas att du tycker att du fått ett svar på din fråga, använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Olle Hansen Ölmedal
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (285)
2022-01-17 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt en anhörig sitter på?
2021-12-31 Får Socialtjänsten lämna uppgifter om mig till Försäkringskassan
2021-12-31 Får man jobba med människor om man står med i belastningsregistret?
2021-12-29 Kan jag ta del av dokument som rör omhändertagande enligt LVU?

Alla besvarade frågor (98478)