FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess18/08/2017

Kan jag överklaga ett beslut om sekretess, om uppgiften rör mitt barn eller mig?

Kan jag överklaga ett beslut som socialtjänsten beslutat om sekretess mot mig fast jag är förälder till barnet som sagt saker till socialtjänsten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga är ja, det går bra att överklaga ett beslut om sekretess oavsett vad det gäller, så länge:

- socialtjänsten har beslutat att inte lämna ut en handling till dig,

och

- det är du som begärt ut handlingen.

Detta följer av 6 kap. 7 § första stycket, offentlighets- och sekretesslagen.


Din överklagan av beslutet ska då prövas av kammarrätten, men själva överklagan lämnas in till socialnämnden. Socialnämnden prövar först om överklagan kommit in i rätt tid, och skickar sedan över den, tillsammans med övriga handlingar i ärendet, till kammarrätten.


Jag hoppas att du tycker att du fått ett svar på din fråga, använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000