FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt08/04/2019

Kan jag neka polisen urinprov?

Hej, om polisen misstänker att man är narkotikapåverkad kan man då neka urinprov på grund av personliga skäl och istället låta dem ta blodprov?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Påtvingat kroppsligt ingrepp
Tagning av blodprov eller urinprov är ett påtvingat kroppsligt ingrepp.

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddade mot bl.a. påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen). Begränsningar av dessa rättigheter får endast göras genom lag (2 kap. 20 § regeringsformen). I 28 kapitlet i rättegångsbalken (RB) finns sådana begränsningar.

Den som är skäligen misstänkt för brott på vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktigas bl.a. för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. I bestämmelsen framgår att kroppsbesiktning är en undersökning av människokroppens yttre och inre samt provtagning från människokroppen och undersökning av sådana prov (28 kap. 12 § RB). Ingrepp som omfattas av bestämmelsen är bl.a. blodprov och urinprov. Det framgår inte i lagrummet vilken av dessa som har företräde.

Justitieombudsmannens beslut på området
Justitieombudsmannen, JO, har uttalat att om en person nekar till urinprov, och istället ber om blodprov, så får inte Polismyndigheten tvinga personen till urinprov genom ingrepp med kateter. För att det skulle vara acceptabelt krävs särskilda omständigheter och starka skäl för ingreppet. Enligt JO:s mening får inte kateterinsättning användas istället för blodprov enbart av den anledningen att ett urinprov är bättre på att påvisa narkotika i kroppen. (JO-beslut från 2013-03-15, diarienummer 915-201, se här)

Sammanfattning
Polisen kan inte tvinga någon till urinprov om personen istället ber om blodprov. Polismyndighetens enda möjlighet till framtvingande av urinprov skulle vara genom kateter, vilket JO uttalat inte är acceptabelt om det inte föreligger särskilda skäl. Anser polisen att urinprov ska användas då det ger bättre utslag på narkotika än blodprov, så är det i sig inte tillräckligt för att tvinga personen till ingreppet. Blodprov kan då användas istället för urinprov.

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”