FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt24/06/2021

Kan jag neka folk att uppehålla sig vid privat brygga?

Hej, vi bor på en sjönära tomt där tomtgränsen går ut i sjön. Vi har ca 50 meter gräsmatta ner till sjön där vi har en flytbrygga. Kan jag neka folk att uppehålla sig (ex fika, sola, fiska, bada) på bryggan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Som jag uppfattar din fråga undrar du om du kan neka folk att uppehålla sig vid sjön med tillhörande brygga som ligger inom er tomtgräns. För att besvara din fråga blir det aktuellt att se om dessa personer har rätt att uppehålla sig där på grund av allemansrätten. Eftersom du nämner att tomtgränsen går ut i sjön utgår jag från att det rör sig om en privat badplats.

Vad innebär allemansrätten?

I Sverige existerar den grundlagsreglerade allemansrätten vilket innebär att alla har tillgång till naturen (2 kap. 15 § 4 stycket RF). I miljöbalken (MB) framgår det att var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet (7 kap 1 § MB). Allemansrätten innehåll är inte tydligt reglerat utan den får tolkas mot bakgrund av andra sedvänjor och bestämmelser. Huvudregeln är att allemansrätten omfattar all natur såväl allmän som privat mark, både land och vatten.

När gäller allemansrätten?

Från huvudregeln finns ett flertal undantag där allemansrätten kan begränsas. Att en badplats tillhör en tomt kan till exempel vara ett sådant undantag eftersom den då kan räknas till den så kallade hemfridszonen. Hemfridszon innebär att de som äger ett hus har rätt till att det närmaste området kring boendet ska vara ostört och privat. Här finns det inte heller någon specifik reglering gällande hur stort området ska vara vilket gör att varje person som nyttjar badplatsen ska agera med hänsyn och inte störa husägarna. Möjligtvis kan ett staket eller en väg markera att badplatsen ingår i hemfridszonen.

Slutsats

Avslutningsvis så kan utomstående ha rätt att bada, sola och så vidare vid en privat badplats så länge området omfattas av allemansrätten och inte av hemfridszonen. I ert fall hade området möjligtvis kunnat anses ingå i er hemfridszon men eftersom det som sagt inte finns någon exakt reglering gällande områdets storlek blir det här en bedömningsfråga. Om området inte anses ingå i er hemfridszon har folk rätt att vistas på badplatsen under förutsättning att de inte stör omgivningen eller förstör miljön. Vidare får personerna endast vistas där tillfälligt och ni som ägare får inte hindras i er användning av bryggan. Ni har exempelvis rätt att avvisa personer som stör er användning av flytbryggan och badplatsen.

Jag hoppas att ni fick er fråga besvarad och om ni har fler frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”