FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt19/05/2022

Kan jag med rättsligt bindande verkan överlåta en fordran på skadestånd som ännu inte fastställts genom dom?

Hej, Jag undrar om man kan överlåta eller sälja rätten till en skadestånd ärende som inte registrerad hos tingsrätten än mot en myndighet eller en kommun som man själv inte har råd och ork att driva fram?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du söker svar på om du med rättsligt bindande verkan kan överlåta en fordran på skadestånd som ännu inte fastställts genom dom. Du anger inte i frågan vilken typ av skada det är fråga om. En myndighet eller en kommun kan vara ersättningsskyldiga för många olika typer av skador (se 3 kap. 2-4 § skadeståndslagen (SkL). Oberoende av vilken typ av skada myndigheten eller kommunen orsakat dig baseras ditt anspråk på ersättning i form av pengar.

Vad gäller vid överlåtelse av fordring på pengar?

En grundläggande allmän civilrättslig princip är att fordringar på pengar fritt kan överlåtas till en annan person. Detta gäller även om inte fordran är fastställd, till exempel genom dom (jfr NJA 2017 s. 343). Begränsning av fordringar på pengar kan göras i vissa fall av undantag på grund av särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Detta kan till exempel vara på grund av att ersättningen är motiverad av starka personliga skäl. En sådan typ av ersättning följer naturligt av ersättning för kränkning (se NJA 2017 s. 343. Även en myndighet eller kommun kan bli skyldiga att ersätta kränkning, se 3 kap. 2 § punkt 2 SkL). En myndighet eller kommuns överträdelse av Europakonventionen bör också innefattas i denna regel om begränsning av överlåtelse av fordringar på pengar (jfr. 3:4 SkL). 

Vad gäller i din situation?

Du kan med rättslig bindande verkan fritt överlåta din fordran på skadestånd till en annan person om du orsakats personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. Om du har orsakats kränkning eller annan skada uppkommit på grund av en överträdelse av Europakonventionen kommer du troligtvis inte ha en rätt att överlåta din fordran på skadestånd. Det beror på att rätten att överlåta fordringar på skadestånd begränsas till de ersättningar som inte har alltför stark personlig prägel.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000