Kan jag lösa vår fastighet och se till att beloppet blir min enskilda egendom?

Min man och jag är gifta sedan 12 år. Vi har tillsammans köpt en fastighet. Han har barn i ett tidigare äktenskap medan jag är barnlös. Jag har för avsikt genom utbetalning av en kapitalförsäkring lösa ett av våra lån på fastigheten. Pengarna utgör en del av sparade pengar inför pensionen. Men vi tror att det är mest ekonomiskt att lösa lånet och minska våra utgifter. Hur skriver vi att jag själv betalat en del av våra lån i det fall min man skulle avlida och beloppet skall fortsätta vara min enskilda egendom och räknas av vid bouppteckningen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår har du för avsikt att betala av en del av er gemensamma fastighet med eget kapital. Er önskan är att betalningen ska vara din enskilda egendom och inte ingå i en bodelning för det fall att din man skulle avlida eller vid en skilsmässa.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning. Ett äktenskap upplöses när ena maken avlider eller vid skilsmässa (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma genom bland annat äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när dödsfallet inträffade (11 kap. 2 § ÄktB).

I ditt fall kommer din kapitalförsäkring att användas för att betala av gemensam egendom (giftorättsgods). För att egendom ska undantas från en framtida bodelning måste den helt enkelt göras till enskild egendom. Min rekommendation är därför att ni räknar ut hur stor andel av egendomen du betalar av. Om du betalar av hälften av husets värde bör detta som exempel utgöra din enskilda egendom (1/2). Därefter gör ni en bodelning under äktenskapet där du tilldelas ägandet av så stor del av fastigheten som ni anser att ska vara din enskilda egendom. Om ni vill göra en bodelning under äktenskap ska ni först skicka in en anmälan till Skatteverket därom. Det finns ingen särskild blankett för ändamålet, utan det är tillräckligt med en handling med båda era personnummer och att ni betalar en ansökningsavgift om 275 kronor. Ni kan läsa mer om förfarandet på Skatteverkets hemsida.

När ni gjort en bodelning så ägandet är reglerat som ni önskar bör ni skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan ni besluta att all, eller viss, egendom ska utgöra enskild egendom. I ert fall kan ni bestämma att din andel av fastigheten (som du äger efter bodelningen) ska utgöra din enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av er båda. Det börjar gälla när det registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Om ni vill ha hjälp med såväl bodelning som upprättande av äktenskapsförord kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. Om så är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”