Kan jag lösa ut dödsboets andel i fastigheten?

2017-03-19 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej Jag har fått en del (1/2) i en obebyggd jordbruksfastighet i gåva av min nu avlidne far. Den andra delen ägs av ett omskiftat dödsbo sen 1981 med flera arvingar, släktingar till min far. Själv har jag inte någon kontakt med andelsägarna i dödsboet. Nu skulle jag vilja om det går, att lösa ut dödsboets andel i fastigheten. Hur går jag till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det finns fler än en ägare i en fastighet aktualiseras Lag (1904:48 s 1) om samäganderätt. Här är utgångspunkten att varje delägare bestämmer över sin andel själv. Det finns alltså ingen möjlighet att tvinga övriga delägare till försäljning av deras andelar till en annan delägare. Enda sättet att lösa ut din fars släktingar från fastigheten är att de säljer sina andelar till dig, eller på annat sätt överlåter dem. Lämpligaste tillvägagångssättet att få till sådan försäljning är att du kontaktar dödsboet och hör om försäljning är av intresse. Ibland har oskiftat dödsbo en person som fått fullmakt att förvalta dödsboet, och då räcker det att kontakta enbart den personen.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (95852)