Kan jag lämna blodprov i stället för urinprov?

2021-05-18 i Förundersökning
FRÅGA
Om polisen stannar mig när jag kör bil, och vill att jag skall lämna pissprov för thc, kan jag neka det och begära blodprov istället då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjligheten för svenska myndigheter att urinprov och blodprov regleras som straffprocessuellt tvångsmedel i 28 kap. RB.

Enligt 28 kap. 12 § RB får den som är skäligen misstänkt för brott, varpå fängelse kan följa, kroppsbesiktigas, för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet.

Kroppsbesiktning får även genomföras på den som skäligen kan misstänkas för brott där fängelse kan följa, genom tagande av salivprov, om syftet är att göra en DNA-analys, eller för att utreda den misstänktes ålder.

I vissa fall, enligt 28 kap. 12b § RB får även den som inte skäligen är misstänkt för brott om det finns synnerlig anledning att kroppsbesiktningen underlättar utredningen.

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada.

Både urinprov och blodprov är en form av kroppsbesiktning således. Polismannen vill i ditt läge utföra ett urinprov. Har polismannen agerat i enlighet med ovan principer och lagenligt är du tvungen att genomföra ett urinprov. Det är förbjudet för poliser att utföra blodprov, det får endast ske med hjälp av läkare, se 28 kap. 13 § RB.

Du har dock rätt att välja att få utföra ett blodprov i stället för urinprov, detta följer av proportionalitetsprincipen och ändamålsprincipen. JO har i ett uttalande (JO 915-201) också fastslagit att ett blodprov ska få lämnas i stället för urinprov om så begärs.

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (570)
2021-11-30 Blir inloggningsuppgifter under förundersökningen offentliga?
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?
2021-11-08 Kan jag få ersättning för beslagtaget fordon?

Alla besvarade frågor (97636)