Kan jag kräva skadestånd för brännskada efter laserbehandling?

FRÅGA
Hej. Jag har gjorde laserbehandling för hela kroppen och de har bränt mig. Jag pratade med kliniken om att få skadestånd men de ville inte ge mig det. Hur ska jag gå till vägar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring vilka möjligheter du har och hur du kan kräva skadestånd för en uppkommen personskada i en avtalssituation.

Till att börja med kallas denna typ av skada för en inomobligatorisk skada, dvs. en skada som uppstår inom ramen för ett avtalsförhållande. De skadeståndsregler som blir tillämpliga och den skadeståndsskyldighet som föreligger för denna typ av skada regleras därför genom avtalet som du har ingått med kliniken och vad ni därigenom har kommit överens om.
(Jämför med 1 § skadeståndslagen som säger att lagen inte tillämpas om annat särskilt är föreskrivet i avtal).

Det som du först och främst bör göra är alltså att undersöka vilka möjligheter du har att kräva kliniken på skadestånd enligt de avtal som ni har ingått. Vidare om klinikens eventuella skadeståndsskyldighet bör framgå av klinikens allmänna avtalsvillkor som du antingen finner i avtalet, på deras webbsida om en sådan finns eller annars i fysisk form hos kliniken. Dessa avtalsvillkor ska du ha blivit upplyst om eller annars på ett lättillgängligt sätt givits möjlighet att ta del av före det att du ingick avtalet. De avtalsvillkor som uppställs beror till stor del på vem din avtalspart är, dvs. vilken klinik som har utfört laserbehandlingen och hur pass vidsträckt ersättningsskyldighet de har valt att ådra sig själva samt om de har tecknat en ansvarsförsäkring mot dessa skador. Däremot finns det reglerat i avtalsvillkorslagen att avtalsvillkor gentemot en konsument inte får vara oskäliga.
Avtalsvillkor kan vara oskäliga om:
* villkoren ger dig sämre rättigheter än de du har enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.
* villkoren inte balanserar företagets och dina rättigheter. Exempelvis om företaget kan säga upp avtalet, men inte du.
* villkoren är vilseledande eller oklart formulerade så att du inte förstår dina rättigheter eller skyldigheter.

Om du behöver hjälp med att läsa igenom och tolka avtalsvillkoren, eventuellt rikta ett nytt skadeståndsanspråk gentemot kliniken eller annars önskar hjälp med stämning till tingsrätten och biträde i en framtida rättsprocess, så vill Lawlines jurister gärna hjälpa dig med detta. Tidsbokning och prisinformation finner du i sådant fall här.

Det som du annars kan göra är att vända sig till konsumentverket eller allmänna reklamationsnämnden för att undersöka deras möjligheter att hjälpa dig i ditt ärende.
Du kan även vända dig till ditt egna försäkringsbolag för att se om din försäkring täcker denna typ av skönhetsbehandling.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?