Kan jag kräva skadestånd av mitt gym?

2021-01-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
För en vecka sedan fick jag en fraktur i nacken efter att ha tränat på ett nyöppnat gym där man inte ännu förankrat maskinen som man ska..Den gled o jag ramlade o ådrog mig en fraktur på en halskota.Visst kan/blir dom skadeståndsskyldiga, o hur går jag till väga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Kan gymmet bli skadeståndsskyldigt?
Din fraktur i nacken klassas som en personskada och den skulle du kunna kräva ersättning för. För att få skadestånd krävs det dock att en mängd förutsättningar är uppfyllda, t.ex. som att gymmet ska ha varit vårdslösa och att det är just pga. deras vårdslöshet som du fick din fraktur i nacken (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Eftersom jag inte har så mycket information om händelsen är det svårt för mig att göra en bedömning om gymmets agerande. Men för att svara på din fråga så ja det finns en möjlighet för dig att kräva ersättning från gymmet. Vad gäller ersättningen så kan en personskada ge upphov till ersättning för t.ex. sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ersättning för sveda och värk (5 kap. 1 § skadeståndslagen).

Hur kan du gå tillväga?
För det första kan du kontakta gymmet, förklara din ståndpunkt och se ifall ni kan komma överens om en gemensam lösning. I annat fall får du skicka in en stämningsansökan till Tingsrätten. Du kan läsa mer om det här.

Hoppas du fått svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (651)
2021-06-10 Kan jag kräva ersättning för en skada som uppstod för 10 år sedan?
2021-06-03 Fråga om skadestånd och adekvat kausalitet
2021-05-27 Hur lång tid efter en skada kan jag agera rättsligt?
2021-05-08 Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?

Alla besvarade frågor (93215)