Kan jag kräva skadestånd av en person som krockat min bil jag lånat ut till denne?

FRÅGA
Min fd sambo lånar min bil och krockar så den blir skrot. Min försäkring täcker inte skadan eftersom hon anses skyldig av både polis och försäkringsbolag. Om motparten varit vållande hade jag fått 12000 Skr för bilen. Kan jag kräva min sambo på detta belopp?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga handlar om att en annan person skadat din egendom du vill ha ersättning för kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).

Du kan kräva skadestånd av din f.d. sambo

Nu vet jag inte exakt hur krocken gått till, men eftersom din f.d. sambo ansetts skyldig av både polis och försäkringsbolag får hon åtminstone anses ha orsakat skadorna på din bil genom ett oaktsamt beteende, varför hon är skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL).

Ja, skadeståndet kan avse bilens värde

Då din bil blivit till skrot ligger det närmast till hands att du ska bli tilldömd bilens värde i ersättning av din f.d. sambo. Du har även rätt till ersättning för andra kringkostnader och eventuell inkomstförlust (5 kap. 7 § SkL).

Skadeståndet kan jämkas om du anses medvållande till skadan

Jag vet inte varför polisen är inblandad, men har det att göra med att din f.d. sambo körde rattfull eller liknande och du vetat om att hon var påverkad när du lånade ut bilen, så kan du anses medvållande till skadan. I sådana fall kan skadeståndet jämkas och bli mindre (6 kap. 1 § andra stycket SkL).

Mitt råd

En uppgörelse i godo är alltid att föredra framför en domstolstvist, varför jag i första hand råder dig att tala med din f.d. sambo. Om du redan gjort det, gör det igen. Berätta att du annars avser ta ärendet vidare till domstol.

I andra hand, om inte försäkringsbolaget är behjälpliga, så återstår tyvärr bara en domstolstvist som alternativ.

Jag hoppas att det löser sig för dig på ett smidigt sätt och önskar dig en trevlig start på veckan.

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (162)
2020-05-16 Ansvarsutkrävande för skadad lack på bilparkering
2020-05-14 Täcker trafikförsäkringen personskador om jag lånar ut min moped?
2020-04-25 När har man rätt till ersättning för sakskada?
2020-03-31 Kan man få ersättning för stulen bil?

Alla besvarade frågor (80290)