Kan jag kräva semesterdagar i pengar?

FRÅGA
Hej! Jag är anställd på en skola på ett så kallat ferieavtal från 23 mars till 12 juni. Jag visste inte att jag hade semesterdagar men såg nu på min senaste lönespec att detta är fallet, jag har 7 stycken. Måste jag ta ut de nu eller kan jag få dem i pengar istället när mitt avtal går ut? Arbetsgivare har inte sagt åt mig att ta ut dem, vilket tidigare arbetsgivare har gjort. Hälsningar,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller angående semester regleras i semesterlag (1977:480).

Ett semesterår löper från 1 april till 31 mars, för de dagar du jobbar under den perioden tjänar du in semesterdagar (3 § semesterlagen). Om du jobbar hela den perioden har du rätt till minst 25 semesterdagar (4 § semesterlagen), det är möjligt att avtala om fler semesterdagar men inte färre (2 § semesterlagen).

Du och din arbetsgivare ska komma överens om när du vill ta ut dina semesterdagar, om ni inte kommer överens så har arbetsgivaren rätt att bestämma när dina semesterdagar ska tas ut (11 § semesterlagen). Om dina semesterdagar inte läggs ut under perioden som du arbetar hos din arbetsgivare så kan dessa betalas ut som semesterersättning (26 a § semesterlagen).

Om du avslutar din anställning innan du har fått ut dina semesterdagar ska dessa betalas ut som semesterersättning senast en månad efter din anställning upphört (30 § semesterlagen).

Med vänliga hälsningar,

Emil Larsson
Fick du svar på din fråga?