Kan jag kräva prisavdrag om säljaren inte uppfyller sin del av avtalet till fullo?

2020-07-20 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Vi har köpt hund från vad det verkar en oseriös uppfödare har vi kommit på i efterhand. I köpesavtalet står det att stamtavlorna har sagts att det kommer och att dom skickas via post när de anlänt. Nu har det gått nästan en månad och ingen stamtavla, uppfödaren har skrivit meddelande och att det sägs att det kan ta upp till 3 veckor innan stamtavlorna kommer. Jag ska komma till frågan nu, har vi rätt rent rättsligt att kräva en del eller hela summan tillbaka ifall vi inte får någon stamtavla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall ett prisavdrag är möjligt för dig som köpare ifall säljaren inte uppfyller det ni avtalat om.

När det gäller köp finns det olika typer av lagar som är tillämpliga, beroende på:

om du som köpare är privatperson och uppfödaren är företag (näringsidkare)om både du som köpare och säljaren som uppfödare är företag (näringsidkare)om både du som köpare och uppfödaren är privatpersoner

Om både uppfödaren och du är privatpersoner eller om du som näringsidkare handlar av en annan näringsidkare så gäller köplagen (KöpL)

Skulle det vara så att köpet avviker från vad ni har avtalat, i detta fall att en stamtavla ska medfölja köpet, så föreligger fel i vara (18 § KöpL). Stamtavlor brukar inverka positivt på köp, och om ni avtalat att en sådan ska medfölja köpet så stämmer inte varan överens med de uppgifter som säljaren lämnat om köpet. Säljaren ansvarar även för sådant som orsakas av någon annan än säljaren, ex någon i bakre led.

Om ni inte får stamtavlan så föreligger alltså fel i vara, och ni har därmed rätt att kräva prisavdrag (30 § KöpL). Dock måste det först kontrolleras ifall avhjälpande eller omleverans är möjligt innan prisavdrag kan aktualiseras (37 § KöpL). Går det ej att omleverera eller avhjälpa att stamtavla saknas, får ni lov att begära prisavdrag (38 § KöpL).

Om du som köpare är privatperson och uppfödaren ett företag blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig lag

Likt i föregående fall gäller att fel i vara måste föreligga för prisavdrag i ditt fall.

Varan (hunden) kan anses felaktig då uppgifter som säljaren lämnat innan köp som inverkat på köpet (att stamtavla medföljer vilket ökar förtroendet för säljaren) är den felaktig om den inte stämmer med dessa uppgifter (19 § KKöpL).

Om fel föreligger har man som köpare rätt till att kräva prisavdrag (22 § KköpL). Om avhjälpande eller omleverans inte fungerar för att åtgärda felet att en stamtavla saknas, så blir det aktuellt med att kräva prisavdrag (28 § KköpL).

Sammanfattningsvis gäller alltså lite olika regler beroende på vem säljare och köpare är, men i dess helhet kan du begära prisavdrag då en stamtavla saknas i ditt köp, förutsatt att detta inte kan åtgärdas genom en omleverans eller avhjälpande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1314)
2021-03-02 När är en vara avlämnad till en köpare?
2021-03-01 När är en vara ansedd som avlämnad?
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

Alla besvarade frågor (89851)