Kan jag kräva kompensation när lägenheten jag köpt saknar bredband?

2017-10-12 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Har precis köpt en lägenhet där det i prospektet och på första sidan av avtalet står "i avgiften ingår värme, vatten, tv, fast avgift för telefoni, bredband samt den fasta kostnaden för el" och senare i avtalet står det "fiber är indraget". Under visningen pratade jag med mäklaren om bredbandet och mäklaren sade att det är 100/10 i hastighet från Com Hem som ingår. Nu har det kommit till vår kännedom att bredband inte ingår vilket höjer vår månadskostnad med ca. 249-369 kr/månad om man tecknar avtal med motsvarande hastighet. Detta var något som vi inte räknat på när vi bestämde vad vi tyckte lägenheten var värd, samt boendekostnader åren framöver. Känns både surt att få en högre månadsavgift under tiden vi bor där samt att det vid försäljning påverkar priset markant om månadsavgiften är 300 kr högre. Vad har man rätt att få i skadestånd/kompensation när något som detta händer?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att något i mitt svar behöver kompletteras eller förtydligas är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Eftersom du av allt att döma köpt en bostadsrätt, och det i juridisk bemärkelse ses som "lös egendom", är köplagen tillämplig på din situation. Lagrumshänvisningar avser i det följande denna lag.

Enligt 17 § föreligger det ett fel i varan om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. I ditt fall verkar det uppenbart att bostadsrätten inte lever upp till vad som föreskrivs i avtalet, såvitt angår att bredband med den aktuella hastigheten saknas. När ett fel upptäcks ska det snarast möjligt reklameras (vilket följer av 32 §). Reklamationen ska, vilket inte står direkt i lagen, tydliggöra vilket fel det rör sig om och att ersättning krävs (ett exakt belopp är dock inte nödvändigt). Görs reklamationen för sent faller rätten till ersättning bort, även om felet orsakat stora ekonomiska konsekvenser.

Gällande frågan om kompensation bedömer jag att det enbart kan bli tal om prisavdrag i enlighet med vad som framgår av 38 § (hävning, vilket du sannolikt inte är intresserad av, förutsätter allvarligare fel). Prisavdraget ska motsvara skillnaden mellan värdet på varan i avtalsenligt och felaktigt skick. Om lägenhetens värde med bredband är 1 000 000 kr och utan bredband 950 000 kr ska köparen således kompenseras med 50 000 kr.

Min bedömning är att du definitivt har rätt till ersättning till följd av avsaknaden av bredbandet. Ett belopp är omöjligt att ange utan kännedom om köpeskillingen och andra relevanta faktorer men det borde, av skäl som du är inne på, röra sig om tiotusentals kronor.

Mot den bakgrunden rekommenderar jag att du, om du inte redan har gjort det, skickar en reklamation både till mäklaren och säljaren. I reklamationen skriver du att du solidariskt kräver dem på ersättning (med ett belopp som du senare kommer att specificera). Därefter inväntar du respons från dem båda.

Förhoppningsvis får du ett förlikningsförslag som känns acceptabelt och då är saken ur världen. Om mäklaren och/eller säljaren inte vill betala får frågan tas vidare till tingsrätten genom en stämningsansökan. I en sådan process rekommenderar jag att du anlitar ett professionellt juridiskt ombud (exempelvis någon av mina duktiga färdigutbildade kollegor på Lawline). Föredrar du att ha fortsatt dialog med mig, vilket naturligtvis är helt gratis, är jag tillgänglig enligt ovan.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1414)
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

Alla besvarade frågor (95781)