FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen23/04/2018

Kan jag kräva kompensation eller häva köp av ny (leasing)bil?

Hej. Jag har beställt en ny bil (leasing). Beställde den v9 och säljaren sa att det skulle ta 6v för att bilen ska levereras. Men nu har jag fått ett nytt besked men 2v försening.

Min fråga är när kan man kräva kompensation? Och om det blir längre en så kan man häva köpet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att du har beställt bilen av ett företag samt att du har hyr bilen i privat syfte, vilket gör att du omfattas av konsumentköplagen (KKL) och därmed har skyddad ställning som konsument, 3 § KKL.

Är säljaren i dröjsmål?
Som jag tolkar det har det avtalats om att det ska ta 6 veckor för att bilen ska levereras. Utgångspunkten är då att du ska ha fått bilen efter den avtalade tiden på 6 veckor, 5 § KKL. Eftersom du anger att säljaren ännu inte har levererat bilen, utan enbart meddelat om en försening på 2 veckor, har bilen avlämnats för sent, vilket innebär att säljaren är i dröjsmål, 9 § KKL.

Vilka alternativ är aktuella vid dröjsmål?
Vid dröjsmål finns ett antal olika påföljder som blir tillämpliga (10 § KKL):
- Du som köpare kan hålla inne betalningen
- Du som köpare kan kräva att säljaren fullgör köpet
- Du som köpare kan häva köpet
- Du som köpare kan kräva ev. skadestånd från säljaren

Kan du få kompensation?
Om det är så att du har haft några kostnader till följd av dröjsmålet kan du få ersättning för den skada som dröjsmålet har orsakat. Detta kan ex. omfatta hyra av annan tillfällig bil, taxiresor eller liknande. Detta förutsätter dock att dröjsmålet inte har berott på ett hinder som har varit utanför säljarens kontroll och som säljaren inte hade kunnat räkna med. Eftersom jag saknar uppgifter om vad förseningen har berott på kan jag inte bedöma saken närmre, men det är möjligt att du kan få någon form av kompensation om du kontaktar säljaren och berättar om dina besvär, 14 § KKL. Du kan höra av dig antingen efter att bilen har levererats så att du vet hur lång förseningen är samt vilka utgifter du har haft till följd av förseningen, eller innan bilen har kommit.

Kan du häva köpet?
Hävande av köpet blir enbart aktuellt om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig som köpare eller om du som köpare har meddelat att det är av betydande vikt för dig att du får bilen på den aktuella dagen för att du över huvud taget ska vilja hyra bilen. I övrigt blir hävande enbart aktuellt om säljaren meddelar att denne inte kommer att avlämna varan alls, 13 § KKL.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine BjörlingRådgivare
Hittade du inte det du sökte?