Kan jag kräva kommunen på skadestånd efter jag halkat?

FRÅGA
Jag halkade omkull vid promenad på en kommunal gata utan trottoarer. Bröt tummen på höger hand. Vägen var inte grusad och vädret var 0 till 1 plusgrad. Hade vinterkängor och broddar på mig. Vad har kommunen för ansvar och ska jag anmäla skadan/olyckan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) hittar du här.

Huvudregeln är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar någon en personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Ersättningen innefattar bl.a. sjukvårdskostnader, eventuell inkomstförlust samt sveda och värk (5 kap. 1 § SkL).

För att kommunen ska bli skadeståndsskyldiga krävs inledningsvis att de har en skyldighet att grusa vägen vid behov, vilket verkar stämma i ditt fall du då skriver att det är en kommunal gata. För det andra krävs att kommunen varit vårdslösa då de underlåtit att grusa vid platsen du halkade på. Ett argument som kan tala för att de varit vårdslösa kan exempelvis vara om gatan varit ogrusad länge trots ett tydligt behov av grusning. Ett argument som kan tala för det motsatta är dock att halkrisken är som störts vid nollgradiga temperaturer och strax över. Var det en relativt plötslig temperaturförändring eller skedde under natten kan det vara så att kommunen inte hade hunnit grusa den aktuella gatan ännu - de kan inte vara överallt samtidigt.

Om kommunen bedöms ha agerat vårdslöst så krävs för det tredje att det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan underlåtenheten att grusa och skadan du ådrog dig. Det ska med andra ord vara beräkneligt och förutsebart att skadan skulle ske och att skadan inte skulle inträffat om kommunen hade grusat gatan.

Väljer du att väcka talan är det du som har bevisbördan och därmed i uppgift att bevisa att kommunen hade en skyldighet att grusa, att de varit vårdslösa och att det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband.

Då jag inte vet alla omständigheter är det svårt för mig att ta ställning till om du kommer att ha framgång med ditt ersättningsanspråk eller inte. Mitt råd är att om du vill kräva kommunen på skadestånd så ska du i första hand vända dig till dem, förklara situationen och bifoga kvitton på t.ex. sjukhuskostnader som du vill ha täckning för. Går de inte med på det får du i sista hand vända dig till domstol med en stämningsansökan. Då det kommer att röra sig om ett tvistemål kommer den förlorande parten förpliktas att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Då det kan komma att röra sig om mycket pengar är det upp till dig att ta ställning till om det är "värt det" att driva processen ända till domstol. Är det någonting du överväger att göra är mitt råd att du först tar kontakt med en jurist som kan bedöma dina chanser utifrån alla omständigheter.

Hoppas du fått lite klarhet i dina funderingar!

Vänligen,

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (41)
2019-04-28 Skadestånd på grund av dold fara på parkering
2019-03-18 Bostadsrättsförenings ansvar vid skada runt fastigheten
2019-02-28 Kan jag kräva kommunen på skadestånd efter jag halkat?
2019-02-25 Vem bär ansvar för att snöröjning sker?

Alla besvarade frågor (69309)