Kan jag kräva företagaren på reparationskostnaden om elen är feldragen i husvagnen?

Hej!

Vi köpte en begagnad husvagn från en firma i somras. Dom informerade att det var fel på en kran och cirkulationspumpen och det skulle dom åtgärda innan vi köpte den och några andra fel fanns inte. Efter att vi fått den så hade vi problem med värmen och att säkringar gick hela tiden och när vi satt i husvagnen så kände vi hur det började lukta bränd el så vi lyfte på sängen och upptäckte att det brann i en kabel så vi tog ut batteriet såklart och lämnade in den för reparation. Då visade det sig att elen var inte korrekt dragen, på verkstaden så dom att elen är hemmadragen och det var alldeles för låg ampere på säkringarna . Kan vi nu kräva att husvagnsfirman bekostar räkningen på 6300 kr. Vi köpte ju husvagnen av en firma för att vi trodde att då är man säker på att det inte är några fel på den.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du köpt en husvagn från en näringsidkare och att elen på denna inte var korrekt dragen. Jag utgår från att du köpt bilen i egenskap av privatperson vilket gör att svaret på din fråga regleras i konsumentköplagen (kkl). Reglerna i konsumentköplagen är tvingande och gäller alltså även om avtalet innehåller villkor som jämfört med denna lag är till nackdel för dig som köpare (3 § kkl).

Vad säger lagen?

Är varan felaktig?

I ditt fall så har säljaren dels underlåtit att upplysa dig om att elen är feldragen vilket i mitt tycke är ett relativt allvarligt fel och även ett fel som bör vara relativt lätt att upptäcka om man jobbar med att sälja husvagnar (16 § andra stycket andra punkten kkl). Det är alltså ett fel som säljaren borde ha känt till. Det kan även argumenteras för att husvagnen avviker även från vad du som köpare har fog att förutsätta och därför bör ses som felaktig (16 § andra stycket tredje punkten kkl). Nu framgår varken pris eller årsmodell på husvagnen, men att elen är korrekt dragen kan anses vara en viktig grund vid köp av husvagn, och som du har rätt att förutsätta. Man kan alltså argumentera för att husvagnen är att anse som felaktig.

När görs felbedömningen?

Frågan om din bil är felaktig bedöms efter hänsyn till husvagnens beskaffenhet när den avlämnades, alltså när ni tog emot husvagnen. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt men som visar sig först senare (20 § kkl).

Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades (när du fick husvagnen i din besittning) anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller om det är oförenligt med felens art (20 a § kkl).

Vilka påföljder har du rätt till?

Är varan felaktig har du rätt till att göra påföljder gällande såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet (22 § kkl). För att få göra detta måste du ha reklamerat inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felen. Meddelanden som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 § kkl). Du har dock rätt att reklamera inom tre år efter det att du tagit emot varan (23 § tredje stycket kkl). Det framgår inte exakt när du köpte husvagnen och exakt när du märkte av felen men jag rekommenderar att du vänder dig så snart som möjligt och meddelar att du vill reklamera husvagnen.

Sammanfattning

Husvagnen kan anses vara felaktig och eftersom felen visat sig inom sex månader anses de ha funnit när du tog husvagnen i din ägo. Du har alltså rätt att kräva husvagnsfirman på kostnaden för räkningen. Jag rekommenderar att du kontaktar husvagnsfirman men dina krav så snart som möjligt. Går inte företagaren med på det så får du meddela att du kommer föra ärendet vidare antingen via Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller via en stämningsansökan. Du kan läsa mer om ARN här eller kontakta oss här om du vill ha hjälp att gå vidare med ärendet i domstol.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”