Kan jag kräva ersättning från sjukvården?

FRÅGA
Hej för ett år sedan opererade jag örat för sk pärlcysta. Smaknerven kunde inte räddas. Jag tycker det är ett stort handikapp. Undrar om man kan få någon ersättning för det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Den myndigheten som ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården heter "Inspektionen för vår och omsorg". Om man har ett klagomål eller en händelse som du vill anmäla så är IVO:s rekommendation att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man blev behandlad. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap. 3 §).

Vad gör jag ifall avdelningen eller mottagningen på sjukhuset inte gör något?

IVO:s rekommendation är att man i andra hand ska vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad. Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO. (Patientsäkerhetslagen 7 kap. 10 §).

Vårdskada
Vårdgivaren har en skyldighet att informera patienten som drabbats av en vårdskada om vissa saker. (Patientsäkerhetslagen 3 kap. 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:

1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,
2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,
3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap. 10 §,
4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen eller från läkemedelsförsäkringen, samt
5. patientnämndernas verksamhet.

I lagen definieras vårdskada som "lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården". (Patientsäkerhetslagen 1 kap. 5 §).

Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.

Bra att veta
Om du har fler frågor rörande sjukvården så skulle du även kunna vända dig till Patientnämnden. De är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97608)