Kan jag kräva ersättning för rättegångskostnader i efterhand?

FRÅGA
Hej! Ett parkeringsbolag stämde mig i tingsrätten för obetald p-avgift. Parkeringsbolaget förlorade, tingsrätten ogillade käromålet. Jag framförde dock aldrig några ersättningskrav under själva rättegången. Kan jag nu i efterhand kräva ersättning av käranden för t ex förlorad arbetsinkomst med anledning av att jag var tvungen att infinna mig i tingsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I rättegångsbalkens (1942:740) (RB) 18 kap. finns det regler om rättegångskostnader i tvistemål.

Den part som förlorar rättegången måste betala den andra partens rättegångskostnader (RB 18 kap. 1 §). Ett krav för att få ersättning för rättegångskostnader är att man yrkar om det innan rättegången har avslutats (RB 18 kap. 14 §). I ditt fall innebär det tyvärr att du inte kan kräva ersättning i efterhand.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (206)
2020-02-25 Vem står för rättegångskostnaderna?
2020-02-21 Vem betalar rättegångskostnaderna?
2019-12-27 Vem bär rättegångskostnader i vårdnadstvister?
2019-12-26 Ska vinnaren i ett tvistemål betala ombudsarvoden?

Alla besvarade frågor (77459)