Kan jag kräva att säljaren står för reparationen av en begagnad bil?

2021-11-29 i Köplagen
FRÅGA
Jag har köpt en begagnad bil till mitt FÖRETAG av en bilfirma. Bilen är från 2016 med 8800mil.Motorvärmaren fungerar inte som den ska, kan jag kräva att säljaren står för reparationen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som ansvarar för fel på bilen beror på när felet uppstod

Eftersom bilen är köpt till ett företag och inte till en privatperson används köplagen. Det framgår inte helt klart om motorvärmaren blivit trasig efter köpet eller innan, varför risken för varan kan bli relevant. Risken för varan kan kortfattat beskrivas som när antingen köparen eller säljaren är skyldig att betala för skador som uppstår på varan. Exakta beskrivelsen för det finns i 12 §. 13 § förklarar när risken för varan går över från säljaren till köparen, vilket är när vara lämnas över till köparen. Om bilens motorvärmare var felaktig redan innan bilen lämnades över, så bar alltså säljaren risken för bilen. Det är alltså viktigt att motorvärmaren ska ha varit trasig när varan lämnades över till dig, eller att du när du märkte felet, att det inte ska ha berott på dig. För den fortsatta bedömningen kommer jag förutsätta att motorvärmaren var trasig vid köpet och att säljaren stod risken för bilen.

Kriterier för att kunna kräva att säljaren står för kostnaden av reparation

Eftersom du vill kräva att säljaren ska stå för reparationen, så måste kraven för det vara uppfyllda först och främst i 30 §. Där får vi reda på att det måste konstateras att det är fel på varan, vilket utvecklas i 17 §. Här står att varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Till detta är ytterligare en viktig utgångspunkt den som beskrivs i andra stycket i samma paragraf som i punkt 2 beskriver vad köparen borde ha kunnat förvänta sig baserat på säljarens sakkunskap och bedömning.

Branschstandard för bilförsäljare

På grund av att det inte framgår att säljaren har sagt något om att motorvärmaren varit trasig, så förutsätter jag att bilen sålts utan förbehåll om brister. Därefter ska en bedömning göras om bilfirman har agerat enligt branschstandard och om du rimligtvis borde kunnat förvänta dig sådana brister på bilen. Branschstandard för bilfirmor som säljer bilar måste antas vara att de informerar potentiella köpare om brister i bilarna som de vet om och med det som jag har förutsatt utgör inte det något hinder från att de ska stå för reparationen.

Undersökningsplikt

Vad du som köpare måste ha antagits känna till vid köpet kan vara ett hinder, eftersom du då har köpt bilen med förmodad vetskap om felen. Detta beskrivs i 20 §, där beskrivs det väldigt tydligt att om du har undersökt varan får du inte åberopa fel som du borde ha märkt. Om någon undersökning har gjorts vet jag inte om, men jag antar att om den gjorts, varit ytlig och överskådlig vilket även är standard för undersökning. Fel på motorvärmare är inget som kan tydligt framgå vid en sådan undersökning och är inget som du borde ha märkt vid en första undersökning. Bilen är begagnad, men har ett någorlunda lågt miltal och är inte tillräckligt gammal för att du borde antagit att bilen såldes med brister. Ett fel på motorvärmaren är ett fel på bilen och därav uppfyller du de kriterier som ställts upp i 30 §.

Reklamation

För att du ska kunna kräva att bilfirman står för kostnaden av reparation behöver du reklamera köpet. Reklamationen beskrivs i 32 § och tydliggör att du måste reklamera köpet för att kunna hävda att det varit fel på varan. En viktig del av reklamationen är att den görs inom skälig tid efter att du märkt felet. Den skäliga tiden är inte beskriven, men generellt i affärsförhållande kan du nästan aldrig reklamera senare än två veckor efter att du märkt felet. Vad som menas med reklamation är att du ställer upp ditt krav för bilförsäljaren.

Avhjälpande

Eftersom du vill att försäljaren ska stå för kostnaden av reparation så tolkar jag det som att det du vill överensstämmer mycket väl med begreppet avhjälpande som köplagen använder sig av. Avhjälpande beskrivs i 34 § som tydligt beskriver din rätt att kräva att säljaren avhjälper felet (själva reparerar motorvärmaren) om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Alternativt i tredje stycket har du rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa felet (de står för kostnaden för reparation som utförs av någon annan)

Om du har mer frågor kan du kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp på info@lawline.se
Melker Järlestål
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1456)
2022-01-22 Vad kan jag göra om inte fått vara som köpts av privatperson?
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?

Alla besvarade frågor (98657)