Kan jag kräva att restaurangen ersätter mig för allergisk reaktion?

Vad kan man som konsument kräva när man bett om glutenfri pizza, frågar om de gör egna glutenfria pizzor då den ser annolunda ut? (Finns restauranger som gör egna glutenfria pizzor) då svaret var ja.

Efter avslutad måltid frågar vi vad dem gjort, då den var riktigt god för att vara glutenfri. Då de svara att vi inte fått någon glutenfri pizza..

Slapp visserligen betala men problemet kan ju kvarstå i en vecka och kan komma bli hemma pga magen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall är skadeståndslagen (SkL) tillämplig.

Du har lidit en personskada

Av 2 kap. 1 § SkL följer att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vålla personskada ska ersätta skadan.

Vad krävs för att restaurangen ska bli ersättningsskyldig?

För att restaurangen ska bli ersättningsskyldig krävs det dels att de handlat med uppsåt eller vårdslöshet, dels att det föreligger adekvat kausalitet. Med detta menas att det ska finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan.

Att du har blivit serverad en pizza innehållande gluten, trots at du bett om en utan, måste anses som att restaurangen agerat vårdslöst. I ditt fall måste det dessutom anses stå helt klart att dina komplikationer uppstått till följd av att du serverats en pizza innehållande gluten, varför kravet på adekvat kausalitet är uppfyllt.

Vad omfattar ersättningen?

Ersättning för personskada omfattar:

1.sjukvårdskostnader (5 kap. 1 § 1p. SkL),

2.inkomstförlust (5 kap. 1 § 2p. SkL), och

3.sveda och värk (5 kap. 1 § 3p. SkL) dvs. fysiskt och psykiskt lidande som skadan har fört med sig

I ditt fall är det troligen mest aktuellt att kräva ersättning för sveda och värk samt inkomstförlust om dina komplikationer medfört att du inte kunnat gå till jobbet.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice JohannessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000