FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut30/06/2023

Kan jag kräva att mina grannar inte ska bruka servititet? Kan grannarnas gäster använda servitutet?

Mina föräldrar har ett hus som innefattar ett servitut att grannen får gå på våran tomt förbi huset för att komma till en väg som leder ner till sjön. Det finns en stig i skogen så de slipper gå på mina föräldrars tomt/gräsmatta, kan man kräva att att de ska använda den för att hävda att vår gård är privat tomt? Sen en fråga, får alla som vistas på deras gård använda servitutet eller är det endast dem som äger det? Vi känner att det är väldigt mänga som använder denna stig över våran gård och man får ingen direkt ro när man är ute på gården då det stör ganska mycket då dem passerar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Servitut

Servitut regleras i Jordabalken (JB) 14 kap


Kan jag kräva att mina grannar ska välja en annan väg så de inte behöver gå över gården?

Ett servitut kan beskrivas som ett avtal, där rättigheter och skyldigheter belastar två fastigheter. Tanken bakom servitut kan beskrivas som att saker som är dyra, svåra, omöjliga eller onödiga att upprätta flera  av ska kunna nyttjas av flera fastigheter. Typfallen är vägar och brunnar. Avtal träffas av fastighetsägarna, men det är rent formellt fastigheterna som rätt- och skyldigheten knyts till. Vad servitutet innebär avgörs av vad som står i  servitutsavtalet. Servitutet går att granska närmare om du som fastighetsägare loggar in på lantmäteriets hemsida (länk). 


Säga upp servitutet

Således kan det bli svårt att hävda att era grannar inte ska få använda servitutet, men däremot kan ni säga upp servitutet om det är så att ni upplever att det behövs längre. 


Servitut kan däremot som utgångspunkt inte sägas upp av någon av parterna utan är tänkt att gälla på obegränsad tid. För att ett servitut ska kunna upphävas utan inblandning av myndigheter krävs att parterna är ense. Annars kan ändring och hävning av servitut ske genom fastighetsreglering, i enlighet med fastighetsbildningslagen (FBL) 5 kap 1 §


Får alla som vistas på våra grannars gård använda servitutet eller är det endast dem som äger det?

Att tillåta andra än fastighetsägaren och närstående att nyttja vägen innebär att utvidga rättigheten enligt servitutet. Fler än vad som var tänkt kommer således att använda vägen, vilket orsakar större störningar för ägaren av fastigheten med vägen. Utvidgning av rättigheter enligt servitut regleras inte i lagtext. Det finns dock förarbetsuttalanden och domar som preciserar vad som är tillåtet, vilket är naturliga följder av utvecklingen eller samhällsutvecklingen. 


Utgångspunkten är alltså att man inte får gå utöver vad som var förutsatt vid upplåtelsen, dvs överlåtaren ska inte bli överraskad. Det innebär sannolikt i ert fall att ytterligare trafik i form av gäster på grund av uthyrningsverksamhet inte är tillåtet. 


Sammanfattande bedömning i ert fall i denna fråga

Alltså, sannolikt gäller i ert fall att stor trafik av servitutet av utomstående gäster inte är tillåtet. Det var sannolikt ingenting som dina föräldrar, alltså fastighetsägarna förutsåg, och det är heller inte en naturlig utveckling av vad som vanligtvis görs på en fastighet.

Min bedömning, utan att ha sett avtalet, är att ni hyresgästerna inte har rätt att nyttja vägen mot ägarens vilja.


Om ni har fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att åter kontakta oss på Lawline. 


Med vänliga hälsningar


Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”