Kan jag kräva att jag och min make ska leva på samma villkor?

Vi är ett par sedan 18 år, gifta sedan 3 år, inga gemensamma barn. Vid giftermålet skrevs äktenskapsförord (min man har fastighet mm) och testamente. Barnen är utflugna, jag har gått upp på heltid sedan några år tillbaka men tjänar betydligt sämre än min man. Han är inte ärlig gällande sin månadsinkomst, som varierar varje månad, och jag har betydlig större utgifter (studielån mm). Ekonomiskt är vårt förhållande ojämlikt men vi kan inte diskutera detta utan att det blir en konflikt. Min fråga: Finns det något juridiskt som jag kan hänvisa till gällande att man som gift ska leva på samma villkor, ha samma levnadsstandard el dyl?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den huvudsakliga lagstiftningen som finns gällande äktenskapet är Äktenskapsbalken. Där framgår bland annat att vardera make råder över sin egen egendom och svarar för sina skulder (ÄktB 1:3). Det innebär som huvudregel att du inte kan kräva att din make betalar av ditt studielån eller att han ska dela med sig av sin inkomst till dig så att ni får lika mycket, samt att utomstående inte kan kräva att ni betalar varandras skulder.

Däremot finns en annan regel som säger att makar ska fördela sysslor och utgifter mellan sig och lämna sådana upplysningar som gör familjens ekonomiska situation överblickbar. (ÄktB 1:4) samt att makar gemensamt ska vårda hem och barn och verka för familjens bästa (ÄktB 1:2). Detta är en slags utgångspunkt för hur ett äktenskap är tänkt att fungera. Det finns dock ingen möjlighet att genomdriva några krav på att detta ska upprätthållas. Du kan alltså inte kräva att din make ska redovisa sin månadsinkomst för dig. Så länge inga brott begås är familjen en enskild angelägenhet och ni får själva komma överens om hur ni vill dela upp sysslor och utgifter.

Det är först när äktenskapet upplöses som du kan ställa några egentliga krav på en likafördelning och att uppgifter om vilken egendom han har ska lämnas. Äktenskapsförordet påverkar dock såklart möjligheterna till likafördelning.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning