FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet13/05/2018

Kan jag kräva att grannen tar ner träd?

Grannen har ett X antal lönn träd, ca 15-20 meter höga. Grannen vägrar ta ner dom och vi får minskad sol, förstörd gräsmatta, och deras löv hamnar på vår gräsmatta som vi måste kratta bort. Inget hamnar på deras gård. Vi har garage och en bo med grejer som kan ta skada om något träd skulle falla. Även vår altan är i risk zoon. Trädena är inte skötta och vuxit vilt. Några är dåliga.

Vi har erbjudit oss att dela på kostnaden för att kapa träden. Men det blev ett bestämt Nej. Hur ska vi göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsförhållandet mellan grannar enligt jordabalken

Bestämmelser om grannförhållanden återfinns i jordabalken. Där föreskrivs att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs. (3 kap 1 § jordabalken) Om en rot eller gren tränger in på en fastighetsägares tomt får ägaren ta bort grenen, under förutsättning att trädägaren fått tillfälle att åtgärda problemet. (3 kap. 2 § jordabalken)

Om ett träd skulle falla

Om ett träd skulle falla från grannens tomt och skada egendom på din tomt, blir detta primärt en försäkringsfråga. Om egendom förstörs som en följd av ett fallande träd, ska man som fastighetsägare anmäla detta till sitt försäkringsbolag inom ramen för sin villaförsäkring. Om det är grannen som har varit vållande till att trädet föll, exempelvis genom underlåtenhet att fälla ett ruttet träd, ska han/hon stå för självrisken. För att grannen ska kunna anses ha varit vållande måste det tydligt framgå att trädet varit sjukt eller försvagat.

Om man som fastighetsägare är orolig över att grannens träd ska falla bör man påtala detta för grannen och upplysa om hur ansvaret kan komma att fördelas i händelse av att trädet faller. Att påtala detta i förväg gör också att bevisläget förbättras vid en eventuell tvist avseende om grannen var vållande eller inte. Om träden är försvagade och ruttna rekommenderar jag att dokumentera detta, exempelvis genom bilder och vittnen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det ingen lagreglering som gör grannen skyldig att fälla träden på grund av att dessa skymmer solen eller för att löven från dessa faller in på din tomt. I vissa fall kan emellertid en fastighetsägare ha rätt att kräva att grannen avlägsnar rötter eller grenar som tränger in på den egna tomten. Vidare kan grannen anses ha varit vållande om han/hon underlåter att fälla ett träd som det tydligt framgår är sjukt och försvagat. Jag rekommenderar dig att upplysa grannen om detta och om detta inte resulterar i någon åtgärd från grannens sida, att dokumentera trädens skick för att samla bevis vid en eventuell tvist i händelse av att träden faller.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”