FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet29/05/2022

Kan jag kräva att grannen behåller skog eller träd?

Hej. Jag bor ute i skogen med en väg som går bakom mitt hus. Mellan vägen och huset finns det en liten bit mark/skog som tillhör kyrkan. Skogen skymde min trädgård från vägen, men nu har kyrkan rensat skogen så att man lätt kan se in på min tomt. Min fråga är om jag kan påverka om de väljer att hugga ut skogen. Har jag någon rätt att kräva att skogen behålls så att folk inte ska kunna se in?

Lawline svarar

  Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att du vill veta om du kan påverka om din granne väljer att ta ner sina träd. Eftersom det handlar om att fälla träd är det Jordabalken som är aktuell.

Får du kräva att de behåller träden?

Tyvärr får du inte kräva att dina grannar behåller sina träd. Det du kan kräva i fråga om din grannes träd är om trädets grenar eller rot växer in på din tomt. Då får du ta bort rötterna eller grenarna, 3 kap. 2 § första stycket Jordabalken

Däremot kan det vara så att kommunen har bestämt i detaljplanen för området att det ska finnas träd där. Då krävs det marklov från kyrkans håll för att ta ner träden, 9 kap. 12 § första stycket första punkten Plan-och bygglagen.

Det finns inte någon lag i Sverige som reglerar din rätt att som granne påtvinga en grannfastighet att ha träd eller annat insynsskydd för din fastighet.

Jag hoppas jag gav dig klarhet i din situation och om du fortfarande är fundersam kan du kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Haidar ChaerRådgivare