Kan jag kräva att få min semester utbetald i pengar?

FRÅGA
Kan jag kräva att få min semester utbetald i pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln som gäller är att du inte kan kräva att få dina semesterdagar utbetalda i pengar i stället för att ta ut dem i ledighet. Semester är en rättighet du har som arbetstagare och motsvarande har din arbetsgivare en skyldighet att lägga ut din betalda semester i form av ledighet. Du kan däremot spara ett antal av dina semesterdagar till ett senare tillfälle men sparar i så fall även semesterlönen för dessa dagar (Semesterlagen 18 §).

Undantaget från ovan nämnda regel är dock om dina betalda semesterdagar inte har kunnat läggas ut under semesteråret, p.g.a. att du varit frånvarande (exempelvis sjuk). Alla betalda semesterdagar över 25 kan i så fall betalas ut som semesterersättning (Semesterlagen 26 a §).

Ett avtal som innebär att du avstår från din semester mot att du får ersättning är ogiltigt i den del som innebär att du avstår från din semester. Du kan trots ett sådant avtal kräva att få ut ledigheten även om du fått ersättning för att avstå (Semesterlagen 2 §).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?