Kan jag kräva att bilhandlaren jag köpte en bil av ska reparera ett fel på bilen?

Hej jag har köpt en begagnad bil ifrån en bilhandlare för ungefär 22,000 kr för två månader sedan och test körde bilen på platsen och allt kändes bra säljaren sa även att bilen var ny besiktad och nämnde inget om några fel på bilen. Nu är det så att för någon dag sedan när jag körde bilen så kände jag helt plötsligt en duns i bilen och kom det upp ett felmeddelande om att växellådan var felaktig och skulle lämna in på service. Sen så stängde jag av bilen och starta om den och nu fungerar den som den ska igen detta var andra gången jag hade exakt samma problem. Jag ringde företaget som jag köpte bilen av och dom påstår att bilen är så gammal att det inte är deras ansvar för att bilen inte har någon garanti jag påstår att KKL gäller och att dom därför borde åtgärda felet på bilen. Då det är svårt för mig som privatperson att veta vad problemet är om jag inte lämnar in det hos en verkstad som kollar på bilen vilket kostar mig pengar om det är deras ansvar att fixa den. Borde dom försöka åtgärda problemet eller borde jag lämna in den på verkstad för att få reda på vad felet är själv? Jag kollade med en på en tredjeparts verkstad och han sa att det är omöjligt att svara på vad felet är men att det kan vara något litet till att reparationen kostar mer en vad bilen är värd. Jag vill inte köra runt i bilen till den går sönder helt heller. Så har jag rätt att kräva dom på att reparera bilen.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har köpt en lös sak, en bil, som konsument av en bilhandlare och en bilhandlare är en näringsidkare. Detta gör att konsumentköplagen (KköpL) blir tillämplig (1 § första stycket KköpL). I ditt fall är det aktuellt att utreda om det enligt lagen går att kräva något från bilhandlaren på grund av fel på bilen.

Anses bilen vara felaktig?

Bilen anses vara felaktig om den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § tredje stycket tredje punkten KköpL). Vid bedömningen av vad man med fog kunnat förutsätta brukar man utgå från vad en vanlig konsument kan förvänta sig av varan. Bilhandlaren sa att bilen var nybesiktad. Om bilen har gått igenom besiktningen felfritt bör du kunna förvänta dig att några fel inte kommer dyka upp inom den närmsta tiden. Det ska då anses vara fel på bilen

Fel som visas inom sex månader efter att bilen avlämnades ska anses ha funnits redan vid avlämnandet (20a § första stycket KköpL). Du köpte bilen för två månader sedan, alltså anses felet ha funnits vid avlämnandet och det är då bilhandlaren som ska svara för felet (20 § första stycket KköpL).

Får felet åberopas?

Felet får endast åberopas om du har meddelat bilhandlaren om felet inom rimlig tid efter att du märkte felet eller borde ha märkt det. Har meddelandet lämnats inom två månader, så ska det alltid anses vara inom rimlig tid (23 § första stycket KköpL). Eftersom det var två månader sedan du köpte bilen och du skriver i frågan att du redan har varit i kontakt med bilhandlaren, så faller det inom rimlig tid och felet kan då åberopas.

Påföljder

Påföljder som kan bli aktuella vid fel i vara är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller hävning av köpet samt skadestånd och att hålla inne betalning om den inte helt har genomförts ännu (22 § KköpL).

Jag utgår från att du redan har betalat bilen och att hålla inne betalningen därmed inte är aktuellt. För att omleverans ska bli aktuellt krävs det att bilhandlaren kan ge dig en ny bil som är likadan som bilen ni hade avtalat om, vilket är högst osannolikt att det skulle gå när det gäller en begagnad bil.

Avhjälpande som innebär att bilhandlaren ska åtgärda felet kan däremot bli aktuellt och det är även det du frågar efter när du frågar om du kan kräva att företaget reparerar bilen. Avhjälpande kan krävas om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket KköpL). Vid bedömningen av om kostnaden är oskälig eller inte ska man ta hänsyn till vilken betydelse felet har och vilket värde bilen skulle ha haft om den varit felfri (26 § andra stycket KköpL). Då jag inte vet vad en reparation av felet skulle kosta är det svårt för mig att avgöra om det i ditt fall är oskäligt eller inte att kräva avhjälpande från bilhandlaren. Av förarbeten till lagen framgår det dock att det ska vara fråga om ett markant missförhållande mellan säljarens uppoffringar och felets betydelse för köparen för att det ska anses vara oskäligt. Ordvalet "markant missförhållande" tyder på att det trots allt kan krävas ganska mycket av säljaren innan det anses vara oskäligt.

Om avhjälpande skulle vara oskäligt har du ändå rätt till prisavdrag (28 § första stycket KköpL). Du ska då få tillbaka så mycket pengar som motsvarar felet, dvs. priset på bilen ska ändras till vad bilen är värd med felet inräknat.

Om felet är av väsentlig betydelse kan du häva köpet (29 § KköpL). Det ska dock mycket till för att man ska kunna häva ett avtal och man måste titta på möjligheterna att få felet fixat eller att bli kompenserad genom andra påföljder. Du skulle med största sannolikhet inte få igenom en hävning av avtalet i detta fall.

Om du har lidit ekonomisk skada på grund av felet har du även rätt till skadestånd så länge bilhandlaren inte kan bevisa att hen inte har gett dig en felfri bil på grund av ett hinder utanför hens kontroll som hen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (30 § första stycket KköpL). Av vad som framgår av din fråga verkar säljaren ha varit helt ovetande om detta fel och hen skulle nog kunna bevisa att felet låg utanför hens kontroll.

Sammanfattning

Det föreligger ett fel som du kan åberopa och som bilhandlaren ska svara för. Om det inte är fråga om en väldigt dyr reparation av bilen så kan du kräva att bilhandlaren ska avhjälpa felet. Om det inte skulle bli aktuellt med avhjälpande har du rätt att bli kompenserad genom ett prisavdrag på bilen. Omleverans, hävning, skadestånd och att hålla inne betalning skulle förmodligen inte bli aktuellt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna UllerholtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo