Kan jag köpa del av samägd fastighet trots att ena ägaren inte vill sälja till mig?

Hej. Kan jag köpa 50% av en fastighets utav En av dom and två ägare totalt dessa två äger 50% vardera. Om exempelvis ena ägare Inte vill sälja till mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en fastighet ägs gemensamt av två eller flera personer blir lag om samäganderätt (SamägL) tillämplig.
Den person som vill sälja sin del kan inte tvinga den andra delägaren att sälja sin del eller förfoga över fastigheten i sin helhet eftersom det kräver alla delägares samtycke. Däremot kan varje delägare fritt förfoga över sin andel, vilket innebär att personen har rätt att sälja sin andel av fastigheten till dig utan den andra delägarens medgivande. (2 § SamägL)

Lag om samäganderätt är dock disposition. Det innebär att om de två ägarna har avtalat annat om hur frågor som rör fastigheten ska hanteras, exempelvis genom samägandeavtal, testamente eller gåvobrev, så gäller det före vad jag ovan förklarat.

Summeringsvis
får du alltså köpa 50 % av fastigheten trots att ena ägaren inte vill sälja till dig eftersom att varje delägare själv bestämmer över sin andel av fastigheten. Dock med undantag för om de har kommit överens om annat än de regler som gäller enligt lag om samägande rätt.
Tänk även på att köpeavtalet måste uppfylla formkraven i 4 kap Jordabalken vid köp av fast egendom.

Hoppas du har fått hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”