Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?

2021-10-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag beställde en baby monitor från ett svenskt företag.Den fanns i lager och hade en leverans tid på 3-5 dagar enligt deras sida och skulle skickas ifrån Oslo.Istället skickas den från Kina och har en leverans tid på närmare 20 dagar.När jag ifråga sätter detta erbjuder dom mig 10% rabatt vilket jag motsvarar med att jag vill ha 40% rabatt annars vill jag avbryta köpet pga jag vill inte behöva vänta då min bebis redan anlänt.Det ville dom inte och sa att 15% är det bästa vi kan göra annars får du skicka tillbaka den mot att du står för leverans kostnaden. Varför skall jag behöva betala returkostnad för något som dom lovat inte hålls? Och dessutom skicka den till Oslo Istället för sin utgående adress i Kina.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ser att du som privatperson har köpt av en vara av en näringsidkare, vilket gör att konsumentköplagen (KKL) blir tillämplig (1 § första stycket KKL). Din fråga gäller vidare vad du som köpare, respektive säljaren, har för skyldigheter när säljaren inte levererar i tid. Av din fråga framgår det att företaget har utlovat en leverans inom 3-5 dagar, men att det efter köpet har blivit klart för dig att leveransen kommer ta uppemot 20 dagar. Inom denna tid väntas din bebis redan ha fötts, och ditt behov av babymonitorn alltså redan ha inträtt.

Säljaren har begått ett avtalsbrott

"Säljarens dröjsmål" är ett avtalsbrott på säljarens sida som ger dig rätt att hålla inne betalningen, kräva fullgörelse, och/eller häva köpet (10 § KKL). En säljare befinner sig i dröjsmål om den köpta varan antingen inte avlämnas till köparen alls, eller om den avlämnas för sent. Detta under förutsättning att fördröjningen av leveransen inte beror på dig som köpare, vilket det ju inte gör (9 § KKL).

I ditt fall har säljaren gjort det klart för dig att företaget inte kommer leverera i tid, redan innan den sista dagen för leverans är kommen. I dessa fall brukar säljaren bedömas vara i dröjsmål redan innan de 3-5 leveransdagarna har passerat, då det ju är uppenbart att ett avtalsbrott är för handen. I vilket fall som helst befinner sig företaget i dröjsmål så fort den femte leveransdagen har löpt ut.

Vad innebär avtalsbrottet för dig?

Dröjsmål på säljarens sida medför ingen laglig rätt till prisavdrag för en försenad leverans, även om man kan komma överens om en sådan lösning i ett enskilt fall. I ditt fall verkar dessvärre inte säljaren gå med på dina villkor, varför du i stället får försöka häva köpet. Att häva ett köp innebär att både köparen och säljaren befrias från sina skyldigheter att prestera. Säljaren behöver då inte leverera varan, och köparen behöver å sin sida inte betala. Ifall någon redan har presterat sin del, ska denna prestation återgå (43 § KKL). Om du alltså redan har betalt, och du sedan har rätt till hävning av köpet, blir säljaren återbetalningsskyldig. Eftersom avtalsbrottet är på säljarens sida, är du heller inte skyldig att ersätta säljarens leveranskostnader. Hävning av ett köp betraktas hur som helst som en ganska ingripande åtgärd, och det ställs därför vissa krav för att hävningsrätten ska inträda.

Hävning i detta fall

Eftersom du inte har meddelat säljaren innan köpet att leverans inom just 3-5 dagar var avgörande för att du skulle genomföra köpet, måste förseningen (dröjsmålet) vara av väsentlig betydelse för att du ska ha rätt att häva köpet (13 § KKL). Denna bedömning (om dröjsmålet är av väsentlig betydelse) utgår från ditt perspektiv, och det krävs inte att säljaren har insett väsentligheten. Bedömningen görs från fall till fall med hänsyn till samtliga omständigheter, och det är upp till dig att bevisa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Den omständigheten att du nu måste stå utan en babymonitor under bebisens första veckor, alternativt behöva köpa en till, talar ganska starkt för att dröjsmålet faktiskt är av väsentlig betydelse för dig.

Du bör därför vända dig till säljaren med en hävningsförklaring, där du kan förklara för denne hur viktigt det är för dig att få babymonitorn innan bebisen föds. Din hävningsrätt består under hela den tid som säljaren är i dröjsmål, och inom en skälig tid därefter (alltså inom en rimlig tid efter leveransen har ägt rum) (15 § första stycket KKL).

Sammanfattning

Säljaren befinner sig i dröjsmål med leveransen av den köpa babymonitorn. Om detta dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att häva köpet. En hävning av köpet innebär att du inte behöver betala, och om du redan har betalat blir säljaren återbetalningsskyldig. Säljaren kan inte kräva att du ersätter kostnader som uppstår i samband med hävning på grund av säljarens avtalsbrott.

Vad du kan göra nu

Om du vill häva köpet ska du framföra detta på ett lämpligt sätt till säljaren så snart du kan, men senast inom skälig tid efter leveransen. Jag rekommenderar att du skickar hävningsförklaringen via mejl eller på motsvarande sätt till säljaren. Skulle säljaren inte acceptera hävningen rekommenderar jag dig att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Hoppas du har fått klarhet i din fråga.

Allt gott,

Ludwig Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97696)