​Kan jag invända mot överförmyndarens entledigande?

2019-07-14 i Myndigheter
FRÅGA
Om överförmyndaren anser att jag skall entledigas från mitt uppdrag som god man men att jag vill stanna kvar - kan jag då opponera mig mot hans beslut ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om förordnande av god man hittar du i 11 kap. föräldrabalken (här förkortad FB). Överförmyndaren förordnar god man, 11:1 första stycket FB. En god man ska uppfylla kraven som ställs på godmanskapet enligt 11:12 första stycket FB. Att godmanskapet upphör kan bero på olika orsaker: behovet av god man kan upphöra (11:19 FB) eller så har den gode mannen gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av uppdraget (11:20 FB).

Du som god man kan överklaga överförmyndarens beslut, t.ex. beslut om entledigande, enligt de allmänna bestämmelserna i förvaltningslagen (FL). Du får överklaga eftersom beslutet angår dig (42 § FL) och du överklagar till tingsrätten (överklagandet ska alltså vara adresserat till tingsrätten), dock lämnas överklagandet in till överförmyndaren vilken är beslutsmyndigheten i detta fall (43 § första stycket FL). Kom ihåg att ange vilket beslut du överklagar och hur du vill att beslutet ändras (43 § andra stycket FL) och att du måste överklaga inom 3 veckor (44 § FL); allt detta ska dock framgå av det beslut om entledigande du får av överförmyndaren (33 § andra stycket FL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
69Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-14 12:45
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (274)
2019-09-12 Krävs tillstånd för att sitta hundvakt åt tre hundar?
2019-09-12 Får en bygglovshandläggare handlägga ett bygglov på samma gata som den tidigare beviljat sådant på?
2019-09-02 Ansökan om svenskt pass efter man begått brott/blivit dömd
2019-09-01 Kan brottet ringa stöld utgöra ett hinder för inresa till Cypern?

Alla besvarade frågor (72996)