Kan jag hyra ut min villa och avtala bort besittningsskyddet?

2020-03-24 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag har en villa på min gård,där min dotter hyrt nu har hon flytta .Och ja behöver villan om nått år till anställd för driften på gården. Kan ja hyra ut under några år o skriva mig fri från besittningsskyddet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga vill du hyra ut en villa som du har på din gård. Dock behöver du villan om något år och du undrar nu om du kan hyra ut den och samtidigt avtala bort besittningsskyddet.

Enligt jordabalkens (JB) regler finns det finns möjlighet att avtala bort besittningsskydd vid uthyrning. Det krävs dock oftast att avståendet av besittningsskydd upprättas i ett separat dokument och att det godkänns av hyresnämnden. I vissa fall finns det möjlighet att avtala bort besittningsskyddet utan godkännande av nämnden (jfr 12 kap. 45 § och 45 a § JB). I ditt fall kan däremot lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) vara tillämplig, vilket underlättar för att uppnå det du önskar.

Bestämmelserna i privatuthyrningslagen gäller om du hyr ut villan utanför näringsverksamhet och för annat än fritidsändamål. Om du hyr ut mer än en bostad gäller lagen däremot endast för den första bostaden du hyr ut (1 § privatuthyrningslagen). Hyresavtalet gäller för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalats. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats. Hyresgästen har inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om parterna inte avtalar något annat (3 § privatuthyrningslagen).

Den sista meningen (kursiverad ovan) innebär att en hyresgäst som hyr en bostad enligt privatuthyrningslagens bestämmelser inte har något besittningsskydd. I ditt fall innebär det att du kan hyra ut bostaden med stöd av privatuthyrningslagens regler, under förutsättning att lagen är tillämplig. För att lagen ska vara tillämplig krävs att uthyrningen inte sker inom näringsverksamhet och att du inte redan hyr ut en bostad med stöd av lagens regler. Hyr du ut flera av dina bostäder gäller lagen nämligen endast för den första upplåtelsen. Om lagen är tillämplig har hyresgästen inget besittningsskydd för bostaden du hyr ut.

Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1425)
2020-09-30 Uppsägning av delat hyresavtal
2020-09-29 Får man ha en vän boende hos sig utan att ta betalt?
2020-09-28 Måste jag betala hyra trots att jag inte har flyttat in i lägenheten.
2020-09-28 Uppsägning av hyreskontrakt på obestämd tid.

Alla besvarade frågor (84692)