Kan jag hävda företrädesrätt till tjänst med högre tjänstgöringsgrad?

FRÅGA
Min kollega slutar som butikschef. Jag har jobbat som butikschef på samma jobb tidigare men är idag säljare o har fått gå ner från 100% till 75% från och med augusti. Nu utlyses tjänst till ny butikschef.Kan jag hävda företrädesrätt?Jag är inte med i facket spelar det någon roll?Jag har skrivit till HR avdelningen men får inget svar...Hur kan jag/ bör jag isåfall gå vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Notera att ett kollektivavtal på din arbetsplats kan ange andra bestämmelser som kan avvika från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § tredje stycket LAS).

Du kan ha rätt till företräde till anställningen förutsatt att ett antal krav är uppfyllda

Förutsatt att den nya tjänsten är heltid kan du ha rätt till företräde till anställningen eftersom du jobbar 75% och därmed anses vara deltidsanställd. Detta förutsätter dock att du har anmält till din arbetsgivare att du vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses samt att du har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna (25a § LAS).

Om flera arbetstagare har denna företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad bestäms turordningen dem emellan utifrån arbetstagarnas sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren (26 § LAS).

I ditt fall verkar du uppfylla kraven på att ha berättat för din arbetsgivare genom HR att du vill ha anställning med högre sysselsättningsgrad samt att har tillräckliga kvalifikationer eftersom du tidigare arbetat som butikschef på samma jobb.

När det gäller kravet på att arbetsgivarens behov av arbetskraft ska tillgodoses är detta något mer otydligt. Enligt förarbeten till lagen är detta krav tillexempelvis inte uppfyllt om "en restaurangägare behöver ytterligare serveringspersonal under vissa tider och någon som redan är anställd och arbetar under sådan tid gör anspråk på en högre sysselsättningsgrad" (prop. 1996/97:16 s 50).

Jag kan tyvärr inte avgöra här och nu om företrädesrätt föreligger i ditt fall eftersom jag måste veta fler omständigheter för att avgöra denna fråga. Om du själv anser att ovan krav är uppfyllda och att arbetsgivaren därmed inte har iakttagit tidigare bestämmelse så kan du yrka på skadestånd (38 § LAS).

Om du vill ta vidare denna fråga är min rekommendation att du bokar tid med en av våra kunniga jurister alternativt går med i facket.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga! Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?