Kan jag häva leasingavtal på grund av dröjsmål?

FRÅGA
Jag kom överens via mail om att privatleasa en bil av (namn på bilhandlare) bil. Säljaren sa att bilen skulle levereras i Augusti. Det är nu slutet av September och jag har fortfarande inte fått ett fast leveransdatum för bilen, istället har jag fått en lånebil som jag ska betala 2100 kr i månaden för, som ska betalas som en klumpsumma när jag får min "riktiga" bil. Vad har bilhandlaren för skyldigheter här och kan jag bryta det här avtalet då dom inte ha kunnat leverera sin produkt i tid?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över bilhandlarens skyldigheter samt om du kan häva avtalet avseende leasingbilen på grund av dröjsmål.

När man som privatperson ingår ett leasingavtal med en bilhandlare, dvs. näringsidkare, så finns ingen direkt tillämplig lag i svensk rätt. Man får därför vid tvister använda sig av s.k. analogier till både köplagen (KöpL) och konsumentköplagen (KköpL). I din situation blir det framförallt analogier till KöpL som aktualiseras.

Vad har bilhandlaren för skyldigheter?

Det är svårt att beskriva bilhandlarens skyldigheter, det eftersom dessa i regel framgår bäst av det leasingavtal som ligger mellan er. Jag saknar information om det här avtalet men i regel kan man säga att bilhandlarens främsta uppgift är att tillhandahålla bilen inom den avtalade tiden och till det avtalade priset.

Framgår det av avtalet att bilen ska levereras i augusti, utan några förbehåll för att leveransdatum kan ändras eller liknande, så kan i regel sägas att det då är bilhandlarens skyldighet att också leverera bilen i augusti.

Eftersom jag saknar information om ert avtal mer än just leveranstiden (som ju inte hållits från bilhandlarens sida) så kommer jag nu gå vidare till att utreda om du kan häva avtalet på grund av dröjsmål.

Kan jag häva avtalet på grund av dröjsmål?

Oavsett vilka skyldigheter bilhandlaren har eller inte så blir ju frågan om du som privatperson kan häva det här leasingavtalet med bilhandlaren. Omständigheterna är ju att du och bilhandlaren kommit överens om att du ska leasa en bil av dem och att det nu föreligger dröjsmål med bilens avlämnande. Den skulle ha avlämnats i augusti men har ännu inte avlämnats nu i september. Det föreligger med andra ord ett kontraktsbrott från uthyrarens sida, dvs. bilhandlarens, och där tillämpas reglerna om dröjsmål och fel enligt KöpL.

Om varan, här bilen, inte avlämnas eller om den avlämnas för sent och det inte beror på dig som köpare eller något förhållande på din sida så får du enligt lagen kräva fullgörelse eller häva köpet. Dessutom finns en möjlighet att kräva skadestånd (22 § KöpL). Här föreligger som sagt dröjsmål och enligt KöpL:s regler om dröjsmål så får du häva köpet på grund av bilhandlarens dröjsmål om avtalsbrottet som dröjsmålet innebär är av väsentlig betydelse för dig, förutsatt att bilhandlaren insåg eller borde ha insett detta (25 § KöpL).

Eftersom du har ingått leasingavtal med en bilhandlare är det sannolikt att de inser att ett dröjsmål med leverans kan vara av väsentlig betydelse för dig. Min bedömning av ditt fall är dock att det är tveksamt om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig. Du har fått ta del av en annan bil i väntan, alltså står du inte utan, och dessutom kommer kostnaden för denna bil att avräknas när du väl får den bil du leasat. Med detta sagt låter det inte som att dröjsmålet har väsentlig betydelse för dig, du verkar inte dras med något stort problem på grund av dröjsmålet.

Som sagt är det min bedömning och jag har inte fullständig information om din situation. Kan du bevisa att det dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig så kan du antagligen också häva leasingavtalet. Kom då ihåg att du måste reklamera och meddela bilhandlaren i skälig tid (29 § KöpL).

Sammanfattning

Bilhandlarens skyldigheter framgår av avtalet men en grundläggande skyldighet är att leverera överenskommen bil på avtalat datum. Vidare finns en möjlighet att häva leasingavtalet på grund av dröjsmål om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig och bilhandlaren insett eller borde insett detta. Delen om att bilhandlaren insett eller borde ha insett är sannolikt uppfylld, däremot är det mer tveksamt om dröjsmålet faktiskt är av väsentlig betydelse för dig. Det är därför också tveksamt om du kan häva avtalet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (125)
2021-09-25 Kan jag häva leasingavtal på grund av dröjsmål?
2021-08-25 Kontraktsbrott av inneboende
2021-08-02 Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?

Alla besvarade frågor (96513)