Kan jag häva köpet på grund av säljarens dröjsmål?

2021-07-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejVi har köpt en kommod från ett företag online som skulle leverera kommoden först i slutet på maj, sedan i början på juni, sen i mitten av juni, i början på juli och nu det senaste är någon gång v.29. De flyttar hela tiden fram datumet och vi har varit de som varit tvungna att kontakta företaget för att få informationen.Vi känner oss inte trygga i denna affär längre men har redan betalt 10000 kronor.Kan vi på något sätt häva köpet och få tillbaka våra pengar så att vi kan köpa en kommod från ett annat ställe.Vi har renoverat vårat badrum och kan inte få det klart på grund av dem.Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det rör sig i ditt fall om säljarens dröjsmål och eftersom du har köpt kommoden av en näringsidkare är konsumentköplagen (KKL) tillämplig.

Dröjsmål

Dröjsmål föreligger på säljarens sida om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på köparens sida (9 § KKL). Om dröjsmålet beror på säljaren har du som konsument rätt att kräva påföljder (10 § KKL). Det bör även noteras att du har rätt att hålla inne en del av betalningen om dröjsmål uppkommer, så om ni inte har betalat hela summan så behöver ni inte göra det än (11 § KKL).

För att du ska ha rätt att häva köpet krävs det att säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig som köpare eller om du som köpare före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att du ska ingå avtalet om att köpa Kommoden (13 § KKL). Rekvisitet "väsentlig betydelse" ställer däremot ganska höga krav då hävning anses vara en tämligen drastisk åtgärd som leder till att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala köpesumman bortfaller (43 § KKL). Noterbart är också att vid händelse av tvist på grund av hävning ligger bevisbördan för dröjsmålets väsentlighet på dig som konsument.

Skadestånd och reklamation

Emellertid finns en möjlighet för dig att kräva skadestånd (14 § KKL). I regeln föreskrivs att du som köpare som huvudregel har rätt till skadestånd för den skada du lider på grund av säljarens dröjsmål. För att näringsidkaren ska undgå skadeståndsskyldigheten krävs att han visar på ansvarsbefriande omständigheter. Bevisbördan för att sådana omständigheter förelegat ligger på näringsidkaren.

Även 15 § KKL om reklamation ska härvid noteras, som säger att du måste meddela att du vill häva köpet eller kräva skadestånd inom skälig tid efter det att du fått kännedom om avlämnandet.

Sammanfattning

Det är inte absolut säkert att grund för hävning föreligger i din situation, vissa omständigheter kan emellertid leda till att grund för hävning föreligger, exempelvis om du vid köpet meddelat säljaren att avlämnande viss dag varit avgörande för att du skulle ingå avtalet. Du kan yrka på väsentlig betydelse på grund av att ni inte har kunnat göra klart er badrum, men det är inte säkert att det går att häva. Däremot har du rätt att kräva skadestånd för den skada du erhållit på grund av dröjsmålet och det är då säljaren som har bevisbördan för att visa att han inte är ansvarig. Vad du än väljer att göra är det viktigt att du inte glömmer att reklamera!

Du kan även kontakta konsumentombudsmannen för att få ett utlåtande.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Maia Sadek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?