Kan jag häva köpet om säljaren givit felaktiga uppgifter vid köpet?

2020-05-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vi köpte en barnvagn hos en lokal butik. Jag tog specifikt upp att hjulen måste fungera i snö och försäljaren bedyrade att vagnen fungerar problemfritt i Åre vädret. Hon aldrig skulle sälja en vagn som inte fungerade här. Vagnen lever inte upp till våra förväntningar och jag tycker att vi borde få reklamera varan men det tycker inte Thule, enligt återförsäljaren. Vi har fått byta ut chassit kostnadsfritt en gång då det va skevt och höj och sänk funktionen på handtaget inte fungerade som det skulle. Samma problem finns fortfarande på det nya. Suffletten är jätte knepig att få ner på ena sidan. Men det största problemet är att vagnen i fungerar i snö. Framhjulen låser sig och man får putta vagnen framför sig. Vi har mejlat problemen och filmat och skickat till butiksägaren som i sin tur skickat vidare till Thule. Hon skickade deras svar till mig via mejl att det är jätte tråkigt att vi känner så med vagnen och att problemet är tidigare känt och att dem jobbar på en lösning med hjulen. Butiksägaren skrev i mejlet att hon själv inte är nöjd med svaret men hon kan inte göra nåt. Jag tycker att eftersom dem tydligen visste om problemet att dem skulle marknadsföra den som en "barmarksvagn" eller dylikt. Vi känner oss grundlurade. Butiksägaren erbjuder sig kostnadsfritt att ge oss "vinterhjul" som tydligen ska komma i höst och att det är det enda hon kan göra. Men vi känner att vi borde kunna upphäva köpet. Kan vi anmäla till ARN? Vad gäller egentligen? Tack på förhand.
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag utgår från att du som privatperson har köpt en barnvagn i en butik. När ett företag säljer en vara till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Jag kommer först att utreda vad lagen och därefter förklara vad som gäller i detta fall.

Är barnvagnen felaktig?

Huruvida barnvagnen är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när du köpte den. Butiken ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL). Av det du beskriver i din fråga verkar det som att barnvagnen i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör barnvagnen anses som felaktig eftersom den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). I det fall barnvagnen har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll är den felaktig om den är i sämre skick än vad du som konsument med hänsyn till dess pris och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta (17 § KKL).

Vilka påföljder kan göras gällande?

Om en vara, i detta fall en barnvagn, är felaktig finns det ett antal påföljder som du som konsument kan göra gällande (se 22 § KKL för fullständig uppräkning), bland annat prisavdrag, avhjälpande och att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att barnvagnen är felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).

Slutsats

Barnvagnen är nog inte riktigt felaktig i sig. Däremot avviker den från de uppgifter som säljaren lämnat före köpet eftersom att du uttryckligen frågade om barnvagnen funkade i snö och fick ett svar att den gjorde det. Det gör att konsumentköplagens påföljder vid fel i vara kan aktualiseras. Notera dock att häva ett köp är en långtgående påföljd och säljaren har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning kan aktualiseras. Ni kan givetvis vända er till ARN, men det tar oftast ganska lång tid. Ett annat förslag är att vända er till säljaren igen med ovanstående argument.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?