Kan jag häva köpet om det ständigt uppkommer fel?

Fick en fabriksny båt levererad 20160316. Redan under första året uppträdde igensatta strilar i kök- och badrumsdelen. Trodde då att det var kalkutfällning. Under andra årets sista dagar stannade pumpen som monterades ner efter upptagning. Visade sig då att tanken var utsatt för galvanisk korrosion, korroderat material satte igen pumpen och låg på tankens botten. Blev utbytt med en ny av samma sort. 3 veckor senare uppträdde samma fel i den nya. Mätningar av båtens elsystem hade utförts innan denna sattes in för att kontrollera felkällan. Inget avvikande hittades. Man valde istället att leverera en rostfri tank som vid upptagning i år uppvisat spaltkorrosion pga av dåligt arbete efter svetsningen. Man har inte betat av skarvarna. Nu måste den tas ut igen. Ersättas eller skickas på betning. Har tappat förtroendet för att produkten inte håller måttet! Hur går man vidare? MVH/ Leif Karlsson

Ps. Vet inte om inköpspriset är relevant i frågeställningen. Köpeskillingen var 3.650.000 Sek

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Lagar som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Konsumentköplagen (KköpL) eftersom jag av din fråga tolkar det som att du köpte båten av en näringsidkare i egenskap av privatperson.

Säljaren har rätt till avhjälpning och omleverans
Du nämner inte om det föreligger någon avtalad garantitid. Är så fallet har du rätt att inom garantitiden åberopa fel som uppstår och näringsidkaren ska stå ansvarig för felen om han inte kan visa att det beror på något som inte har med tillverkningen av båten att göra. Finns det ingen garantitid ligger bevisskyldigheten på din sida att kunna visa att de uppkomna felen inte beror på något förhållande som ligger utanför säljarens ansvar.

Det är inga tvivel på att båten har varit föremål för reparationer många gånger och att den stundande problematiken med tanken är att räkna som ett fel i köprättslig mening, 16 § KköpL. För detta har du rätt att reklamera båten, vilket du har gjort, 23 § KköpL. I första hand vid en reklamation har säljaren rätt att avhjälpa felet genom reparation eller omleverera en likadan båt, så länge det sker inom skälig tid, 26-27 §§ KköpL.

Du nämner inget om att det har förelegat något större dröjsmål vid reparationen, varför säljaren har denna rättighet i ditt fall.

Jag förstår det som att du vill häva köpet med hänsyn till alla de problem som ständigt uppkommer med båten. För att du ska ha rätt att häva köpet krävs att säljaren inte kan eller har möjlighet att reparera båten eller göra en omleverans inom skälig tid, 29 § KköpL.

Eftersom båten behöver repareras hela tiden skulle du dock kunna försöka med att påtala detta och försöka häva köpet med tanke på att alla olägenheter båten orsakar dig. Går inte säljaren med på detta har han istället rätt att reparera felen i första hand.

Har de uppkomna felen orsakat dig kostnader har du rätt att kräva säljaren på skadestånd för de ekonomiska skadorna du lidit, eftersom felen inte beror på dig som köpare, 30 § KköpL.

Råd och avslutning
Mitt råd till dig är att vända dig till säljaren och berätta att du vill häva köpet med hänsyn till de olägenheter som alla fel orsakar dig. Du har även rätt till skadestånd om du har lidit ekonomisk skada av felen.

Jag hoppa satt du fick svar på dina frågor och skulle du ha några följdfrågor är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”