Kan jag häva köpet när det är fel på katten?

2020-08-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte i februari 2020 en raskatt med syfte att ställa ut och ta kull på katthonan. Uppfödaren hävdade att det inte skulle vara några problem. Eftersom jag bor 100mil från uppfödaren så litade jag på hennes goda rykte och rekommendationer, samt hennes ord. Över sms bedyrade hon många gånger att jag skulle få en social, fin och vacker katt. När Jag kom för att skriva på papper för kattungen fick jag knappt se katten för att "den vart visst lite blyg". Uppfödaren gick tillslut och fångade in kattungen och fick hårt hålla i ugnen för att den inte skulle sprattla iväg och jag fick aldrig en chans att känna igenom kattungen. Avtalet skrevs på efter att uppfödaren hävdat att hon var tillfälligt blyg, att hon var korrekt enligt veterinärens besiktning. Fyra dagar efter att jag fått hem kattungen har jag lyckats känna igenom den ohanterbara kattungen och upptäcker då att hon har en knyckt på svansen vilket innebär att en kota i svansen är sned. (Inom utställning innebär det att man direkt diskas och inte får tävla. Inom avel avråds det STARKT att inte använda sådana katter.) Jag kontaktade genast uppfödaren som hävdade att "hon utvecklas fortfarande och det kanske växer bort". Efter mer undersökning och konversation med andra uppfödaren är det klarställt att det aldrig kommer växa bort och hon är genetiskt defekt och bör inte avlas på och att en karriär som utställningskatt är begränsad eller ickeexisterande. Kan Jag häva mitt köp då jag inte fick en avelsbar utställningskatt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att du köpte katten som privatperson och du betraktas därför av lagen som konsument. Uppfödaren är som utgångspunkt en näringsidkare.

Vid köp mellan en näringsidkare och en konsument blir konsumentköplagen (KkL) tillämplig.

Vad är ett fel på en katt?

Ett fel på katten finns när katten inte stämmer överens med ändamålet som köpare avsåg och uppfödaren måste ha insett detta, 16 § KkL. Enligt din information har du förklarat för uppfödaren att du vill ha en katt som kan ställas ut och användas för avel. Att katten inte uppfyller det ändamålet kan innebära att det är ett fel på katten.

Vem ansvarar för felet på katten?

För att uppfödaren ska bära ansvar för felet på katten måste det vara ett ursprungligt fel. Det innebär att felet ska ha funnits innan uppfödaren lämnade över katten till dig. Uppfödaren ansvarar även för fel som inte syntes vid överlämnandet av katten samt för fel som uppfödaren inte var medveten om, se 20 § KkL. Ett vanligt ursprungligt fel hos djur är genetiska fel.

Har felet visat sig inom 6 månader från överlämnandet av katten finns det en presumtion att felet ligger hos uppfödaren. Presumtion innebär att man utgår ifrån att en viss situation föreligger om inget annat kan bevisas.

I ditt fall presumeras felet på katten att ligga hos uppfödaren dels eftersom du upptäckte felet inom 6 månader och dels för att det är fråga om ett genetiskt fel.

Påföljder

Är det ett ursprungligt fel på katten aktualiseras först avhjälpande och omleverans, se 22 § KkL. När avhjälpande och omleverans inte fungerar kan prisavdrag eller hävning av köpet bli aktuellt. Hävning av köpet kan också bli aktuellt om felet är av väsentlig betydelse för dig.

Hävning av köpet blir framförallt aktuellt när felet är av väsentlig betydelse för dig. Med andra ord skulle du inte ha köpt katten om du visste vad det var för fel på den. Att katten inte kan användas till avel eller för utställning borde vara den typen av fel som medför att felet är av väsentlig betydelse för dig.

Vad kan du göra?

Utifrån den informationen jag har fått drar jag slutsatsen att du kan häva köpet.

Jag rekommenderar att du kontaktar uppfödaren och framför att du vill häva köpet. Du har rätt att göra det eftersom den är ett genetiskt fel på katten och det är ett fel som är av väsentlig betydelse för dig.

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1193)
2021-04-21 Fel på vara jag köpt på distans, vad kan jag göra?
2021-04-21 Surfplatta slutar fungera under garantitiden
2021-04-18 Köparens rätt till hävning vid köp av bil
2021-04-16 Finns det några undantag från huvudregeln att konsumentlagen är tvingande?

Alla besvarade frågor (91439)