Kan jag häva köpet av mina konsertbiljetter?

FRÅGA
Hej!Jag har köpt biljetter till en konsert. När jag betalat ser jag att företaget är ett lite skumt, tar överpris och vill häva mitt köp. Jag har läst mig till att man kan häva köpet om man inte har fått biljetterna än vi denna typen av evenemang. Jag har fått en länk för att ladda ner biljetterna men har inte laddat ner dem. Kan jag då häva köpet på något vis? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Distansavtalslagens ångerrätt kan hjälpa dig i vanliga fall
Eftersom du skriver att du inte har laddat ner biljettenutgår jag i mitt svar från att du har köpt den över internet, varpå din fråga regleras av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (också kallad distansavtalslagen), om du som privatperson träffar avtal med näringsidkare på distans (se definitioner i 2:2 distansavtalslagen). I vanliga fall har du en rätt att frånträda avtalet, sk. ångerrätt, 2:10 distansavtalslagen. Du måste i sådana fall "lämna eller sända ett meddelande om detta" inom 14 dagar, antingen från det att varan kom i köparens besittning (ffa. gällande fysiska föremål) eller att avtalet ingicks (gällande tjänster); du har alltså en ångerfrist enligt 2:12 distansavtalslagen.

Undantag för kulturevenemang som infaller på särskild dag
I 2:11 distansavtalslagen uppräknas undantag från ångerrätten. I 12 p. samma bestämmelse stadgas att "[ångerrätten inte gäller för avtal som] avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, [...], om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod" (min kursivering). Bl.a. faller konserter inom tillämpningsområdet för denna bestämmelse, se prop. 2004/05:13 s. 128. Det innebär att konsertbiljetter undantas från ångerrätten enligt denna paragraf och du har tyvärr ingen lagstadgad möjlighet att häva köpet.

Svårt att häva genom konsumentköplagen
Har biljetterna inte hunnit levereras kan 37 § konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) bli tillämplig; du skulle kunna häva köpet om varan inte har avlämnats till dig (observera att du i detta fall kan bli skyldig att ersätta säljaren för kostnader denne har haft i och med den avbrutna leveransen, enligt 41 § KköpL). I 6 § KköpL definieras ordet avlämnande som att varan ska anses vara avlämnad, när den har kommit i köparens besittning. Enligt doktrin anses varan vid hämtningsköp vara avlämnad – i köparens besittning – när köparen har tagit hand om varan, alltså hämtat den. Vid transportköp, när säljaren medverkat till leveransen av varan till köparen, är varan avlämnad och därmed i köparens besittning när varan på något sätt har överlämnats till köparen; det betyder inte att varan måste ha tagits om hand av köparen.

Min tolkning av det sagda är att det möjligen bör innebära, att det inte uppställs ett krav på att du ska ha laddat ner biljetten för att 37 § KköpL inte ska kunna tillämpas i ditt fall: den är i din "besittning" eftersom du har tillgång till och mest troligt kan råda över den (ladda ner den och troligen också sälja vidare den). Mest troligt blir det svårt att hävda att varan inte skulle ha levererats i det fall biljetten köpts över nätet (detta brukar ju innebära att köparen får tillgång till biljetten – den "levereras" – tämligen omgående) i och med att du bara avstår från att ladda ner den, trots att du fått tillgång till länken att ladda ner den.

Sammanfattningsvis: råd inför framtida köp
Att köpa andrahandsbiljetter kan vara förenat med vissa ekonomiska risker och du får ofta betala mer än ordinarie pris, som i ditt fall (då det vanligaste kanske är att andrahandsbiljetter konsumeras när biljetterna hos arrangören/arrangörens biljettförsäljare är slutsålda). Det är enligt svensk rätt tillåtet att sälja biljetter på detta sätt; läs mer om detta här.

Att undvika att köpa andrahandsbiljetter är därför det självklara rådet, men också biljetter som köps direkt av arrangören undantas från ångerrätten. Det kan också finnas risker då konserten ställs in och arrangören inte har möjlighet att ersätta köparna för biljettkostnaden. Om du köper din biljett på kreditkort tillämpas konsumentkreditlagen (2010:1846) (KkrL) och du har då möjlighet att ställa samma krav på banken, kreditgivaren,som du skulle ha gjort på arrangören ("framställa samma invändningar på grund av köpet som han eller hon kan göra mot säljaren", 29 § KkrL). Med det menas helt enkelt att banken kan bli tvungen att ersätta dig för dina kostnader t.ex. om konserten skulle ställas in.

I övrigt bör du se över om företaget du har köpt biljetterna av erbjuder öppet köp, vilket denne kan göra på eget bevåg; annars är du dessvärre bunden av avtalet enligt svensk rätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (139)
2020-02-06 Fråga om ångerrätt i distansavtalslagen
2019-12-30 Får en webbutik häva köp vid felmärkning av pris?
2019-12-26 När kan en konsument nekas att återlämna en felfri vara?
2019-12-18 Hur fungerar konsumenternas ångerrätt vid distansköp?

Alla besvarade frågor (77210)