Kan jag häva köpet av en bil som det är fel på?

2021-07-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, det är så att jag köpte en bil på firma i maj för 135.000kr och bara 1 månad efter har det blivit fel på bilen och med det att jag haft den inne på Volvo så säger dom att jag inte borde köra med bilen alls för än detta är fixat. Så jag har nu en bil jag inte kan köra med för 135.000kr och firma bara ger mig svar att jag ska stå för felsökning å kostnader för att det gör inte dom. Men detta är nu en bil som jag inte kan köra med då det kan vara block packningen eller vatten i motor eller liknande som kommer kosta väldigt mycket att felsöka fram. Kan jag då åka till firman å säga att jag vill häva köpet då jag fått en bil som inte alls är i det skick den skulle vara för zom pengar och mil på den och liknande saker? Just nu vet jag inte vad jag ska göra, och tydligen har denna firma en del anmärkningar på sig om just fel med bilar. Mvh orolig person.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du som privatperson köper en bil av en bilfirma, omfattas du av konsumentköplagen. Lagen har ett starkt skydd för dig som konsument, lagen är tvingande till konsumentens fördel.

Fel på bilen

I ditt fall ska bilen stämma överens med vad säljaren har sagt i sin marknadsföring samt vad som står i avtalet. Bilen ska kunna användas för ändamålet, det vill säga körduglig, annars kan du åberopa fel i varan, enligt 16 § konsumentköplagen.

Även om du har köpt bilen i befintligt skick får den inte väsentligt avvika från vad du kunde räkna med vid köpet. Då kan bilen anses vara behäftad med fel. Vid en bedömning om det föreligger fel, måste du ta hänsyn till bilens ålder, skick och pris, se 17 § konsumentköplagen. Om bilen kostade 135 000 kr. måste den rimligtvis vara brukbar.

Garanti

Ett fel som visar sig inom sex månader från det bilen avlämnades till dig, ska anses ha funnits där vid köpet, se 20 a § konsumentköplagen. Med andra ord är det fel på bilen.

Reklamation

För att du ska kunna åberopa ett fel på bilen måste du reklamera felet eller felen till säljaren. Gör du det inom två månader från det du upptäckte felet anses du säker ha gjort reklamationen i god tid, se 23 § konsumentköplagen. Det är viktigt att du reklamerar varje fel specifikt för sig. Gör det även skriftligt!

Prisavdrag eller häva köpet

Du kan kräva att säljaren åtgärdar felen, alternativt att säljaren själv åtar sig att avhjälpa felet 26­­-27 §§ konsumentköplagen.

Om inte säljaren vill åtgärda felet, kan du antingen kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 28 § konsumentköplagen.

Skadestånd

Om säljaren inte kan visa att problemet var helt utom säljarens kontroll, kan du även få ersättning för de kostnader som följer av felet, typiskt sett skulle det kunna vara inkomstförlust, eller utgifter i samband med hanteringen av felet, se 30­­­-32 §§ konsumentköplagen.

Sammanfattning

Felet har uppstått en månad efter köpet, vilket innebär att felet anses vara där från början. För att du ska kunna göra dina anspråk på prisavdrag eller att häva köpet, måste du reklamera felet eller felen var för sig till bilfirman. Gör det skriftligt med datum, så det tydligt framgår att du reklamerat inom skälig tid. Konsumentköplagen är en tvingande lag till konsumentens fördel. Det innebär att du har ett starkt skydd. Om du upplever svårigheter med att prata med bilfirman, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna med ärendet.

Vänligen,

Björn Lotoft
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1247)
2021-07-22 Kan jag häva köpet av en bil som det är fel på?
2021-07-18 Säljaren motsätter sig reklamation
2021-07-16 Vad kan man som konsument kräva av försäljaren när det är fel i en vara?
2021-07-14 Häva köp av larmsystem med kamera

Alla besvarade frågor (94160)