Kan jag häva köp av husbil köpt på firma?

2020-05-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vi har köpt en 24 år gammal husbil kontant från en firma. En del rackel med en sådan husbil och mycket pengar för köpet. 175000kr. Helt okej husbil men vi känner verkligen att detta är inte vad jag förväntat mig helt enkelt. Lite Bängla med dörr till bodelen, inte rengjord vattentank, trångt, bullrigt från motorn.Kan vi häva hela köpet.det har nu gått 2 dagar från köpet.Mvh
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag utgår ifrån att du som privatperson har köpt en husbil av en näringsidkare, vilket regleras av konsumentköplagen (KKL). Frågan är huruvida köpet kan hävas till följd av de fel du upptäckt.

Fel i varan - vad säger lagen?

Du skriver att husbilen är behäftad med vissa fel. Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när du köpte bilen. Näringsidkaren ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL). Bilen är att bedömas som felaktig om den i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör bilen anses som felaktig om den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL).

Om en vara, i detta fall husbilen, är felaktig finns ett antal påföljder som du som konsument kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att bilen är felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa förutsättningar har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).

Vad gäller i detta fall?

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lagen möjliggör hävning av köp. Däremot är hävning av köp inte vanligtvis den primära påföljden vid fel i varan. Om du kan häva köpet är beroende av hur omfattande felen är med hänsyn till husbilens ålder och skick. Däremot är det en fråga som är svår för mig att besvara konkret i och med att du inte har skrivit några närmare omständigheter i din fråga.

Hoppas att du har fåtts var på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1184)
2021-04-10 Vilka rättigheter har jag vid fel i vara?
2021-04-09 Reklamera solceller
2021-03-31 Rätt till avbeställning enligt konsumentköplagen?
2021-03-31 Reklamation av värmepanna

Alla besvarade frågor (91059)