Kan jag häva ett bilköp?

Hej!

Jag köpte en ny bil och fick den levererad den 15/12-20.

Bilen blev bärgad tillbaka till bilfirman den 28/12 pga felkoder.

Har ännu inte fått något besked om när den blir klar.

Har frågat efter hur de kan kompensera mig, fått till svar att de kan bjuda på första servicen.

Är inte nöjd med det erbjudandet, vad kan jag göra?

Vad är rimlig kompensation och kan jag häva köpet?

Hur ska jag gå vidare med detta?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Vad som gäller när en privatperson köper en lös sak från en näringsidkare regleras i konsumentköplagen (härefter KKöpL) (1 § KKöpL).

Är det fel i varan?

För att kunna göra gällande påföljder måste varan vara felaktig. I detta fall beskriver du att bilen uppvisade felkoder. Bilen stämde därmed inte överens med vad som avtalats och vad som normalt kan förväntas vid köp av en bil (16 § KKöpL). Varan är därför felaktig. När en köpt vara är felaktig kan påföljder göras gällande.

Vilka påföljder kan göras gällande?

När en vara är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom kan köparen kräva skadestånd. Köparen kan även hålla inne betalningen (22 § KKöpL). Nedan följer en redogörelse för påföljderna.

I första hand har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet (åtgärdar felet) eller företar omeleverans (tillhandahåller en ny vara av samma slag) såvida detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket KKöpL). I ditt fall framstår det som att avhjälpande har blivit aktuellt. Avhälpande ska ske inom "skälig tid" (26 § tredje stycket KKöpL). Bilen ska därför repareras inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för dig som kund. Omständigheter såsom varans art och vilket ändamål köparen behöver varan till är vägledande för vad som ska anses som rimlig tid och väsentlig olägenhet. Att reparera en bil tar rimligtvis längre tid än att reparera en annan vara av enklare art. Däremot kan köparen vara i stort behov av varan för att exempelvis kunna ta sig till arbete eller liknande. En säljare har rätt att avhjälpa felet eller vidta omleverans trots att du som köpare kräver annan påföljd såvida det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § KKöpL).

Om inte felet avhjälps eller omleverans sker inom skälig tid får köparen kräva prisavdrag som motsvarar felet. Köparen kan i stället för prisavdrag häva köpet (28 § KKöpL). För att kunna häva köpet förutsätts att felet är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KKöpL). Om felet är av väsentlig betydelse för köparen får avgöras i det enskilda fallet. Till exempel har en konsument som köpt en ny husvagn av en näringsidkare kunnat häva köpet på grund av att husvagnen inte var utrustad med en avtalad markis. Felet var av väsentlig betydelse. I ditt fall kan felet vara av väsentlig betydelse eftersom den uppvisar felkoder. Det kan vara ett fel som gör varan betydelselös för dig som konsument.

Om du som köpare lider skada på grund av felet har du rätt till ersättning. Det förutsätter dock att felet på bilen ska ha orsakat skada. Till exempel kostnad för bärgning av bil, taxiresor, eller inkomstförluster. Köparen har dock inte rätt till ersättning om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte kunde förväntas vid köpet och att säljaren därmed inte heller kunde ha undvikit eller förhindrat felet (30 § KKöpL).

Vad kan du göra?

Jag rekommenderar dig att kontakta bilfirman i syfte att komma fram till en lösning. Du kan framställa dina krav till bilfirman. Om ni inte kan komma fram till en lösning måste du lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten om du vill ta ärendet vidare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo