Kan jag hämta min uthyrda bil vid utebliven betalning utan risk för egenmäktigt förfarande?

FRÅGA
Hejsan. Ifall man hyr ut en bil och man har ett avtal där det står att vid utebliven betalning så bryts avtalet. Finns det då någon risk med att själv åka och hämta bilen, ex egenmäktig förfarande. Bilen hyrs av en förening som varje månad bygger på sina skulder. Vi som ägare är ett AB.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns några risker med att ett företag hämtar sin uthyrda bil på grund av hävning av avtalet. Jag kommer därför att redogöra rättsläget och vad ni som företag kan göra.

Det framgår inte om föreningen som hyr bilen klassas som en näringsidkare eller konsument. Eftersom det är minst sannolikt att föreningen anses vara en konsument kommer jag därför utgå från att föreningen anses vara en näringsidkare. Konsumentskyddande regler som konsumentkreditlagen kommer därför inte tillämpas.

Det finns ingen lag om hyra av lös sak utan avtalsfrihet gäller

Det finns ingen lag som reglerar uthyrning av bilar eller andra lösa saker. För avtalstyper som dessa gäller istället allmänna avtalsrättsliga principer så som avtalsfrihet och att avtal ska hållas. Som utgångspunkt får man därför avtala om vad man vill. Det som ni kommit överens om i avtalet ska därför gälla, vilket kan vara exempelvis att bilen skall återlämnas vid utebliven betalning.

Notera dock att det finns vissa undantag från avtalsfriheten i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortning avtalslagen). Trots avtalsfriheten kan ett avtal bli ogiltigt om avtalet exempelvis tillkommit genom tvång eller för att ett avtalsvillkor anses oskäligt (se 3 kap. avtalslagen).

Rätt till hävning innebär inte automatiskt återtaganderätt

Det framgår inte i din fråga om det gäller ett avtal där återtaganderätt anges, det vill säga en rätt att återta bilen. Att ert avtal reglerar rätt till hävning innebär inte automatiskt en återtaganderätt.

I ert fall verkar det dock handla om ett nyttjanderättsavtal eller leasingavtal kring bilen. Eftersom det är underförstått i sådana avtal att den uthyrda saken ska tillbaka till uthyraren kan man därmed presumera att ni har en återtaganderätt.

Ni kan göra er skyldig till självtäkt även om ni har rätt till bilen

Ni kan göra er skyldig till egenmäktigt förfarande om ni tar tillbaka bilen utan hyrestagarens samtycke, även om ni har rätt att återta bilen (8 kap. 8 § brottsbalken). Föreningen som hyr bilen och därmed besitter den har straffrättsligt skydd mot besittningsrubbning. Ni kan alltså inte åka och "sno" er egen bil utan hyrestagarens vetskap utan ni måste ha dennes samtycke för att få lov att ta tillbaka bilen, på grund av hyrestagarens besittning.

Ni kan också göra er skyldig till självtäkt eftersom ni har återtaganderätt till bilen, vilket är en form av egenmäktigt förfarande (8 kap. 9 § brottsbalken).

Däremot blir ert aktiebolag inte straffrättsligt ansvarig eftersom en juridisk person inte kan begå brott. Utan det är den eller de personerna som utför handlingen som kan göra sig skyldig till brottet.

Vad ni kan göra istället

För att få tillbaka bilen kan ni begära handräckning hos kronofogdemyndigheten (1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Jag rekommenderar dig därför att besöka kronofogdemyndighetens hemsida för mer information eller kontakta dem direkt.

Sammanfattning

Även om ni har rätt att återta bilen kan ni göra er skyldiga till egenmäktigt förfarande eller självtäkt om ni tar tillbaka den. Jag rekommenderar dig därför att kontakta kronofogdemyndigheten för hjälp med handräckning.

Om du fortfarande tycker frågan är oklar eller behöver vidare avtalstolkning så kan du boka tid med en av våra kunniga jurister. Du kan även ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (119)
2021-05-10 Vad gäller vid auktionsfirmans avtalsbrott?
2021-04-30 Nekat bolån pga kontrakt skrev innan ett lånelöfte godkändes
2021-04-29 Hur hanteras ett avtalsbrott?
2021-04-27 Hyresvärden överlämnar inte lägenheten i tid

Alla besvarade frågor (92309)