Kan jag göra min make arvslös?

2020-06-04 i Make
FRÅGA
Hej, jag är omgift sedan ett par år och eftersom jag äger en liten fastighet till 100% och har en del besparingar så har vi upprättat ett äktenskapsförord om enskild egendom. Det finns också ett upprättat testamente där det står att mina barn ärver mig och att det är deras enskilda egendom. Nu till min fråga. Jag vill inte att min man ärver mig alls utan allt ska gå till mina barn. Hur ska jag göra för att det ska bli rätt? Om vi gör bodelning under äktenskap där allt finns reglerat, hur påverkar det ett arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att dina barn inte är din mans barn, d.v.s. att de är så kallade särkullbarn. Jag kommer därför utgå ifrån det i mitt svar.

Bodelning
När du avlider kommer först en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Då kommer allt ert giftorättsgods fördelas mellan er (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Värdet av giftorättsgodset räknas först samman och sedan dras eventuella skulder av (11 kap. 1 och 2 § ÄktB). Det som återstår efter att skulderna dragits av ska sedan delas lika mellan dig och din man (11 kap. 3 § ÄktB).

Arvsfördelning
Din halva av giftorättsgodset efter bodelningen och din enskilda egendom utgör arvet efter dig. Som huvudregel är det den efterlevande maken som ärver. Det blir dock lite annorlunda i ditt fall eftersom du har särkullbarn. Särkullbarnen kan kräva ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Det finns dock ett undantag från undantaget, och det är den så kallade basbeloppsregeln. Den innebär att din man har rätt att efter bodelningen tillsammans med arvet behålla egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Din man har därför rätt att efter bodelning och arvsfördelning behålla egendom till ett värde av 189 200 kr.

För att göra det tydligt visar jag med ett exempel med fiktiva siffror.

Total summa giftorättsgods: 300 000 kr
Likadelning mellan makarna: 300 000 kr/2 = 150 000 kr var

För att din man ska behålla fyra prisbasbelopp kommer hans andel öka med 39 200 kr och arvslotten efter dig kommer därför minska med 39 200 kr.

Din mans andel: 150 000 kr + 39 200 kr = 189 200 kr
Din andel/arvslotten: 150 000 kr - 39 200 kr = 110 800 kr

Det dina barn kommer dela på är därför 110 800 kr.

Det enda sättet att undkomma basbeloppsregeln är genom att skilja er. Observera att basbeloppsregeln dock endast blir tillämplig om din mans andel efter bodelningen är mindre än 189 200 kr. Skulle hans andel efter bodelningen däremot vara exempelvis 200 000 kr kommer dina barn ärva hela din kvarlåtenskap.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (448)
2020-11-28 Efterlevande makes rätt till arv
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?

Alla besvarade frågor (86938)