Kan jag ge del av fastighet till min partner?

2021-11-27 i Gåva
FRÅGA
Hej! Har styckat min befintliga fastighet och har nu en ny tomt. Den är tom på byggnader och inteckningar. Jag vill ge halva till min partner som gåva. Hur gör jag det? Det ska byggas ett gemensamt hus på tomten. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din partner inte är gifta. I så fall gäller inte de särskilda regler kring gåva som finns i äktenskapsbalken.

Det finns dock särskilda regler kring gåva av fastighet i jordabalken (JB). Vid gåva av fast egendom gäller samma formkrav som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det innebär framför allt att gåvoavtalet ska vara skriftligt och att det ska skrivas under säljaren och köparen (4 kap. 1 § JB). Dessutom innebär det att den som får en andel i fastigheten som inte ska avstyckas innehar den med samäganderätt (4 kap. 8 § JB).

Sammanfattningsvis är det viktigaste att komma ihåg att gåvoavtalet måste vara skriftligt för att gåvan ska vara giltig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (766)
2022-01-20 Får man ge bort aktier i ett företag som visat minusresultat?
2021-12-30 Finns det en gräns för hur mycket pengar man kan ge i gåva?
2021-12-28 Är det fråga om en gåva när givaren kräver betalt? Och vad gäller vid kvittning?
2021-12-17 Hur gör jag för att ge en gåva till mina barn?

Alla besvarade frågor (98576)