Kan jag ge bort min andel av ett samägt fritidshus?

2017-07-28 i Gåva
FRÅGA
Jag äger ett fritidshus tillsammans med en vän. Kan jag ge bort min del som gåva till någon annan utan samägarens godkännande? Om jag enligt paragraf 6 sätter ut fastigheten på auktion, kan jag köpa den själv då ?
SVAR


Hej, och tack för att du kommer till oss på Lawline med din fråga.


När det kommer till tvistiga frågor vad gäller egendom ägd av fler än en person, brukar man vända sig till samäganderättslagen om det inte finns något avtal som reglerar parternas förhållande. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att ni inte har avtalat om någonting.


Din del av fritidshuset
Av lagens 2 § framgår att det krävs båda samägarnas samtycke när det handlar om vidtagande av åtgärder i egendomens(i ert fall fritidshuset) förvaltning eller vid förfogande av egendomen i dess helhet. Du kan alltså med andra ord sälja eller ge bort din del av egendomen utan den andra samägarens samtycke, eftersom det i lagens mening inte innebär att du förfogar över egendomen i sin helhet. Att sälja eller ge bort hela egendomen är däremot inte okej.


Köpa egen egendom på offentlig auktion

Frågan om att själv köpa egendom som enligt 6 § är utsatt på offentlig auktion är klurigare, och jag har inte ett rakt svar till dig(jag har åtminstone inte hittat något). Det blir dock problematiskt rent teoretiskt eftersom du på auktionen de facto är säljare av egendomen. Skulle du sedan också kunna köpa egendomen så agerar du alltså i samma köp i egenskap av både säljare och köpare.

En annan anledning till att det låter orimligt skulle vara att man på detta sättet skulle kunna tvångsköpa ut samägare från sin egendom, eftersom den andre samägaren enligt lagen inte kan neka att egendomen sätts ut på auktion om denne inte kan uppvisa synnerliga skäl mot att det sker. Synnerliga skäl mot att detta sker är exempelvis att konjunkturläget är sådant att en försäljning inte skulle kunna motiveras pga låg vinstmöjlighet.


På denna andra delfråga kan jag inte ge dig ett svar med direkt lagstöd, men jag har väldigt svårt att se att det skulle vara möjligt.


Jag hoppas du är nöjd med svaret! Om du har några ytterligare funderingar får du gärna lägga fram dem i kommentarsfältet nedan.

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (727)
2021-07-28 Fråga om gåva av bil kan krävas tillbaka eller inte
2021-07-21 Kan man återkalla en gåva (fastighet)
2021-07-18 Hur kan man komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-07-12 Jag vill överlåta min andel i bostadsrätt genom gåva, hur gör jag?

Alla besvarade frågor (94351)