Kan jag frånträda mitt hyreskontrakt innan uppsägningstiden löpt ut?

Jag har ett andrahandskontrakt i en hyresrätt på ett år med en uppsägningstid 3 månader. Har jag rätt till kortare uppsägningstid trots att mitt kontrakt säger 3 månader?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag
Frågor rörande hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken (JB). I Sverige råder det som huvudregel avtalsfrihet. Det finns även en stark princip om att slutna avtal ska hållas (latin: pacta sunt servanda).

Får du säga upp avtalet tidigare än avtalat?
När det kommer till uppsägning av hyresrättslägenheter finns det i lagen en angiven tid för vilken den avtalade uppsägningstiden inte får vara längre, nämligen tre månader, se 12 kap. 5 § 1 stycket JB. Det innebär att du och hyresvärden får avtala om kortare men inte längre. Du nämner att avtalet innehåller en bestämmelse om 3 månaders uppsägningstid. På grund av principen om att avtal ska hållas så har du som utgångspunkt tyvärr inte rätt till kortare. Det står dig och din hyresvärd dock fritt att avtala nu i efterhand om en kortare. Det kan du kanske fö till stånd genom att lösa en annan bra hyresgäst som tar över kontraktet. Allt detta ska göras med hyresvärdes samtycke.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer AbdulahadRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning